Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 2 , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çocuk üniversitesi projesinin çocukların üniversite algısına etkisi

Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Böl.1
Görüntülenme :
373
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada Türkiye'de ilk kez uygulanan Çocuk Üniversitesi Projesinin çocukların üniversite algılarına etkisi incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini 9-11 yaş grubundan 220 çocuk oluşturmuştur. Araştırmada veri toplamak için çocuklara yönelik olarak geliştirilen "Üniversite Algısı Anketi" kullanılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde kızların ve merkez okullardan gelenlerin başlangıçtaki üniversite algılarının erkeklere ve ilçe okullarından gelenlere göre daha iyi olduğu anlaşılmıştır. Proje kapsamında verilen eğitimin çocukların sonuçtaki üniversite algıları üzerinde olumlu bir katkı yarattığı belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The effects of the Kid's University Project, which is the first practice in Turkey, on the kid's university perception has been investigated in this study. The sample of the study consists of 220 children between the ages of 9 and. 11. "University Perception Questionnaire" for kids is used to collect data in the study. When the results are examined, it is observed that the prior university perception of the girls, and the perception of the kids who are from provincial schools, are better than those of the boys and those of the kids who come from subprovincial schools. It is also found that training given to the kids during the project has positive effects on the final university perceptions of the kids.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :