Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 39

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bloom un taksonomisinden, bilişsel süreç boyutlarının sınıflandırmasına doğru revize edilen taksonomi üzerine

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
304
DOI :
Özet Türkçe :

Bloom taksonomisi ile ilgili hem ülkemizde hem de dünyanın birçok yerinde çok sayıda araştırma yapılmış ve yapıla gelmektedir. Krathwhol ve arkadaşlarınca revize edilen taksonomiyle, bilişsel süreçler yine altı ana kategoriden oluşmakta, Bloom‟un (1956) taksonomisinde olmayan yaratma basamağı en üst düzeyde gösterilmektedir. Bilgi boyutunun dört alt kategoriden oluştuğu ve bu boyutların da bilişsel süreç boyutlarıyla birlikte sınıflandırılması, revizyondaki başka önemli bir değişikliği oluşturmaktadır. Çalışmada, Bloom taksonomisi ve revize edilen taksonominin yapısına ilişkin bazı açıklamalar ve eleştiriler bulunmaktadır. Bloom‟un eğitim hedeflerinin sınıflandırılmasın ilişkin yapının nihai bir taksonomi olarak düşünülmesi bilim mantığı ile çelişir. Revize edilen taksonominin çalışmalara derinlik ve genişlik katabileceği ile birlikte, Bloom‟un taksonominin yaygın olarak kullanılma alışkanlığının revize edilen taksonominin kullanımını güçleştirebilecektir. Bloom taksonomisinde, öğrencilerin bir soruyu hangi zihinsel süreci kullanarak cevaplandırdığına yönelik sübjektiflik vardır. Ancak kategorileştirmenin güçlüğü nedeniyle revize edilen taksonomi için de sübjektiflik eleştirisi getirilebilir. Eleştirilere karşın, revize edilen taksonomiyi öğretim ve değerlendirme sürecinde uygulama çabalarıyla taksonomideki teorik yapının yeniden incelenerek geliştirilmesi olanaklı olabilecektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

So far much research concerning Bloom‟s taxonomy has been done both in our country and all over the world. The taxonomy revised by Krathwhol and his colleagues keeps six categories in the cognitive processes but this time the creativity dimension which does not exist in the Bloom‟s taxonomy is now placed at the top stage. One of the notable revisions is that the knowledge level is divided into four subcategories and these subcategories are classified with the cognitive-process dimensions. In this study there are some explanations and criticisms regarding the Bloom‟s (1956) and revised taxonomies. It is the fact that a presupposition leading the Bloom‟s taxonomy as an ultimate and unique taxonomy undermines the very essence of scientific thought. For this reason the revised taxonomy will add profoundness and wide perspectives to the new studies in this area and thus the overuse of the Bloom‟s taxonomy can be diminished. There is a subjectivity regarding in which cognitive process a student answered a question in Bloom‟s taxonomy. But the same subjectivity can be suggested for the revised taxonomy due to the difficulties in classification. Despite the criticisms the efforts of applying this revised taxonomy to teaching and evaluation processes can facilitate the advancement of this revised theoretical structure in question.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :