Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 3 , Sayı 36

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin öğrenci beklentilerine ilişkin görüşleri ve derslerde karşılaştıkları disiplin sorunları

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, BÖTE Bölümü1, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, BÖTE Bölümü2
Görüntülenme :
363
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada bilişim teknolojileri öğretmenlerinin gözledikleri öğrenci beklentileri ve disiplin sorunları ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırmada çeşitli il ve ilçelerde görev yapan 121 bilişim teknolojileri öğretmenine elektronik ortamda ulaşılmıştır. Veriler bir anket yardımı ile toplanmış ve mann-whitney u testi, ortalama, yüzde ve frekans kullanılarak çözümlenmiştir. Bulgulara göre öğrenciler bilişim teknolojileri dersiyle ilgili olarak en çok bilgisayarı tanıma ve bilgisayar okuryazarı olma yönünde beklentilere sahiptirler. Genel olarak ders dışı beklenti ortalamaları dersle ilgili beklenti ortalamalarından daha yüksektir. Öğrencilerin ders dışı beklentileri en çok Ġnternet'te gezinme ve sohbet programlarını kullanma gibi durumlarda yoğunlaşmaktadır. Öte yandan oyun oynama ve ayakta dolaşma bilişim teknolojileri derslerinde en sık karşılaşılan disiplin sorunlarıdır. Dersle ilgili öğrenci beklentileri yönünden özel okullar lehine anlamlı bir fark bulunmaktadır.

Özet İngilizce :

Student expectations and discipline problems which computer teachers face are investigated in this study. The study group consisted of 121 computer teachers. Data collection was done through a survey questionnaire. Data was analyzed using mann-whitney u test, averages, frequencies, and percentages. According to the results students have highest expectations in gaining computer literacy skills. In general averages of non-curricular expectations are higher than averages of curricular expectations. The highest discipline problems at computer classes are surfing on the net and wandering around the classroom. Private school students have significantly higher curricular expectations than government school students.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :