Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 39

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Beyin temelli öğrenmenin sosyal bilgiler dersi öğretiminde uygulanması

Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD1
Görüntülenme :
566
DOI :
Özet Türkçe :

Eğitim bilimleri ve eğitimciler için öğrenmenin nasıl ve nerede oluştuğu, nasıl kalıcı hale geldiği önemini sürekli olarak korumaktadır. Gerçekte öğrenmenin beyinde gerçekleştiği herkes tarafından bilinmektedir. İnsanı doğada yaşayan diğer canlı varlıklardan ayıran en önemli özellik ise düşünebilen bir varlık olmasıdır. İnsan zihnini kullanıp seçimler yapabilir, kendi kendine bazı kararlar verip neyin yanlış, neyin doğru olduğunu anlayabilir. İnsan düşünebilen bir varlıktır, ve bu düşünme yetisi sayesinde doğadaki diğer bütün canlılardan ayrılır. Düşünmenin nerede meydana geldiği sorusunun cevabı ise şüphesiz ki beyindir. Bununla birlikte öğrenme süreci de beyinde gerçekleşen bir süreçtir. Bu durum göz önüne alındığında öğrenmenin ve öğrenilen bilginin nasıl kalıcı hale getirilebileceği konusunda yapılan çalışmalar ve araştırmalardan elde edilen sonuçlar ve bulgular doğrultusunda beynin hem biyolojik yapısı hem de görevi ve işleyişi çerçevesinde yer alan beyin temelli öğrenme yaklaşımı doğrultusunda öğretimi ayrıca buna ek olarak öğretim ortamını planlamak aynı zamanda öğrenci ve öğretmenler tarafından da öğrenmenin ve öğrenilen bilginin kalıcı hale getirilip saklanması konusunda önemli bir yere sahip olan beynin tanınması gerekir. Sosyal Bilgiler dersi öğretimi söz konusu olduğunda geleneksel(alışılagelen) öğretim yöntemlerinin beynin doğal öğrenme sürecini göz ardı ettiği ve öğrenciyi genellikle ezberlemeye yönelttiği gözlenmektedir. Bu çalışmada, ezberleyerek öğrenmeden farklı olarak, öğrenmenin beyinde nasıl gerçekleştiği, Sosyal Bilgiler öğretiminde beyin temelli öğrenmenin nasıl uygulanabileceği, bu yaklaşımın amacı ve beyin temelli öğrenmenin gerçekleşebilmesi için kullanılan stratejik yaklaşımların ve esasların sosyal bilgiler dersinde nasıl uygulanabileceği açıklanmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

The subject of how and where learning occurs and the subject of how it becomes permanent are constantly significant for the science of education and educators(teachers). Actually learning takes place in the brain is known by everyone. The most important feature is thinking skill that distinguishes human from other living creatures in nature. Human can think and use his mind and make choices, decisions and human can understand what is right and what is wrong. Certainly the answer of the question of where the thinking occurs is in the brain. Nevertheless the learning process is a process that takes place in the brain. When the situation is taken into, in the direction of the biological structure and functions of the brain and the role of the brain-based learning approach‟s results and findings of the research and studies, the instruction and educational environment must be planned according to this situation and learning also the feature of saving the obtained data of the brain should be known and recognized by the teachers and students. In terms of the instruction of the social sciences lesson, usual(ordinary) teaching methods undervalues the brain‟s natural learning process and these methods directs the students for learning by memorizing. How learning takes place in the brain, how the purpose and the strategic approach and principles of the brain-based learning are applied in the teaching of social sciences lesson as a different from by learning memorizing are tried to explain in this study.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :