Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 2 , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Almanca öğretmenliği lisans programına ilişkin ogrencı görüşleri işığında 2006-2007 öğretim yılında yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi: dicle üniversitesi örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
DÜ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
321
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı Eğitim Fakültelerinin Almanca Öğretmenliği Bölümlerinde uygulanmakta olan müfredat programına ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemek ve bu görüşler ışığında 2006-2007 öğretim yılında yapılan değişiklikleri değerlendirmektir. Bu bağlamda, programın içeriği ile birlikte derslerin işleniş biçimi ve ölçme değerlendirme süreci de ele alınmaktadır. Elde edilen verilere gore ,program bütün öğrencilerin iyi bir Almanca önbilgisi olduğunu varsaymakta ve meslek bilgisi derslerine daha çok ağırlık vermektedir. Oysa öğrenciler Ortaöğretimde İngilizce öğrenmişlerdir ve Almancaya henüz yeni başlamışlardır. Bu nedenle, yabancı dilde temel dil becerilerinin kazandırılmasına yönelik alan derslerinin bütün yarıyıllarda yer alması gerektiği savunulmaktadır.Buna karşın yeni programın Almanca öğrencilerinin koşullarını yeterince dikkate aldığı ve alan eğitimi açısından beklentilerine yanıt verebileceği söylenemez.Çünkü bu değişikliklerin İngilizce Öğretmenliği programının sorunlarına çözüm bulunması düşüncesiyle hazırlanan programdan uyarlandığı anlaşılmaktadır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine students' perception related to the curriculum in German Language Teaching Department in Education Faculty and to evaluate the changes made in 2006-2007 academic year in the light of students' perceptions.. Within this context, the content of curriculum, the presentation of the lessons, the measurement and evaluation have been examined. In the light of the data obtained, the curriculum considers that all students have preliminary knowledge in German language, and, thus, it gives more importance to the professional courses. However, the students learnt English during secondary education and they have just started to learn German. Therefore, it is suggested that the basic skill lessons be taught in all semesters. However, the new curriculum does not meet the conditions of the students and in terms of the field education it becomes insufficient. Because it is understood that this curriculum has been adapted from English Teachings' curriculum.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :