Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 2 , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

7-11 yaş grubu çocuklarda korunum kavramının gelişimi

Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
410
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırına, Mersin Çocuk Yuvasında yaşayan 7-11 yaş grubu çocuklarla, aileleriyle yaşayan 7-11 yaş grubu çocuklar arasında sayı, miktar, madde, uzunluk, ağırlık, alan ve hacim korunumunun kazanılması bakımından farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma grubu, Mersin Çocuk Yuvasında ve ailesiyle Mersin'de yaşayan 7-11 yaş grubu 60 çocuktan oluşmuştur. Veriler Piaget'nin sayı, miktar, madde, uzunluk, alan ve hacim korunumunun kazanılıp kazanılmadığını incelemek üzere geliştirdiği problemler ve araştırmacı tarafından hazırlanan bir bilgi formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular, kurum bakımı altında ve ailesinin yanında yaşayan 7, 9, 10 ve 11 yaşındaki çocukların sayı, miktar, madde, uzunluk, ağırlık, alan ve hacim korunumu nitelikleri açısından manidar bir farklılık göstermediklerine işaret etmektedir. 8 yaşındaki çocukların ise sadece sayı korunumu niteliği açısından ailesiyle birlikte yaşayan çocuklar lehine 0.05 düzeyinde manidar bir farklılık gösterdiklerine ancak miktar, madde, uzunluk, ağırlık, alan ve hacim korunumu nitelikleri açısından herhangi manidar bir farklılık göstermediklerine işaret etmektedir. Araştırma bulguları, korunum niteliği ile ilgili daha önce yapılmış araştırmaların bulgularıyla birlikte tartışılıp yorumlanmış ve bulgular doğrultusunda geleceğe yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study was conducted to examine whether there were developmental differences between children (aged 7-11) living with their parents and living in Mersin Kindergarten of State Orphanage onto the conservation of number, quantity, substance, length, weight, space and volume. The sample of the study consisted of 60 7-11 aged children, 30 of those were living with their parents and the other 30 were living in Mersin Kindergarten of State Orphanage. The data were gathered by using an information sheet prepared by the researcher and the problems developed by Piaget for examining the conservation of number, quantity, substance, length, weight, space and volume. The findings showed no significant difference related with the conservation quality of numbers, quantity, substance, length, weight, space and volume for the children aged 7, 9, 10 and 11. There were significant differences between the children aged 8 living with their parents and living at orphanage on the number conservation but no difference for the qualities of quantity, substance, length, weight, space and volume conservation was observed. The findings of the study were discussed and recommendations were made based on the findings.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :