Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 39

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

5e öğrenme döngüsünün anlamlı öğrenmeye etkisinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi ABD3
Görüntülenme :
402
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, 5E Öğrenme Döngüsünün anlamlı öğrenmeye etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın verileri Hatay ili Reyhanlı ilçesi Cumhuriyet İlköğretim Okulu altıncı sınıf öğrencilerinden toplanmıştır. Öğrencilerin 45'i kız 55'i erkektir. Araştırmada öğrencilere kuvvet ve hareket ünitesi ile ilgili ön ve son başarı testleri uygulanmıştır. Anlamlı öğrenmeyi derinlemesine test etmek için dört öğrenci (iki kız, iki erkek) ile bireysel görüşmeler yapılmıştır. Görüşme için öğrencilerin seçimi ön başarı testi sonuçlarına göre yapılmıştır. Ön başarı testinin sonucuna göre başarı ortalamasının üstünde bir öğrenci ortalama seviyeden iki öğrenci ve başarı ortalamasının altından bir öğrenci ile kuvvet kavramı ile ilgili ön ve son görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler iki uzman tarafından kodlanmıştır. Görüşmelerden elde edilen verilerin kodlanmasında iki kodlayıcı arasında yüksek düzeyde kodlama korelâsyonu olduğu görülmüştür. Görüşme sonuçlarından çıkan bazı kavram yanılgıları şöyledir: Kuvvetin oluşması hareket şartına bağlanmıştır. Ağır cisimlere fazla kuvvet, hafif cisimlere az kuvvet uygulandığı ifade edilmiştir. Ayrıca kuvvetin yalnızca canlılar tarafından uygulanabileceği düşünülmüştür. Yerçekimi kuvveti kalabalık yerlerde daha düşüktür. Havada yer çekimine benzer bir kuvvetin var olduğu belirtilmiştir. Oksijen ile yerçekimi kuvveti arasında bir bağlantı kurmuşlardır. Oksijenin az olduğu yerlerde yer çekiminin daha düşük olduğunu düşünmüşlerdir. Araştırma sonunda, öğrencilerin başarılarının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde gelişme gösterdiği belirlenmiştir. Görüşmelerden elde edilen bulgularda ise kavram yanılgıları tespit edilmiş ve anlamlı öğrenmenin tam olarak gerçekleşmediği sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

In this study the effect of 5E Learning Cycle on meaningful learning was investigated. The data were collected from Hatay, Reyhanlı, Cumhuriyet Primary School, 6th grade students. The sample consisted of 45 girls and 55 boys. Pre and post achievement tests related to force and movement unit were administered to the students. Individual interviews were conducted with four students (two girls and two boys) in order to test meaningful learning deeply. Selections of the students were made according to the pre test achievement results. A high achiever, two mid achievers and a low achiever student were selected according to results of the pre achievement test, and pre and post interviews related to force concept were conducted with them. Results of the interviews were coded by two science educator. Regarding the categorization of the interview results, the high correlations were found between the two educators. The results of the interviews revealed some students' misconceptions such as force relies on the existence of movement. Greater force was exerted to heavy objects compared to light objects. Also the force could only be applied by living things. The effect of gravitational force gets lower in a crowded place. There was a force in the air similar to gravitational force. There is a link established between oxygen and gravity. They thought that when oxygen gets lower, gravitational force gets lower too. A statistically significant improvement was found in the comparison of students' pre and post achievement scores. On the other hand, the findings from the interviews revealed some misconceptions leading to un-meaningful learning.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :