Terminal ileumda çok nadir görülen bir vaka; kavernöz hemanjiom

İnce barsağın vasküler bir lezyonu olan kavernöz hemanjiom, nadir tümörlerinden biridir. Sunulan bu olgu, çocukluk çağında görülen terminal ileum hemanjioma olgusudur. Çocukluk çağında görülen bu lezyon gerçek bir neoplazi değil hamartamatöz lezyon olabilir. Bu konu literatürde de tartışmalıdır. Perforasyon ve/ veya obstriksiyon yapabilmesi ve diğer barsak tümörleri ile karışması nedeni ile klinik öneme sahiptir. İnce barsak hemanjiomlarına , doğru preoperativ tanı ile minimal invaziv yaklaşım mümkün olabilir.

A rare case in the terminal ileum: cavernous hemangioma

The cavernous hemangioma, a vascular lesion of the small intestine, is one of the rare tumors. Presented in this case, the terminal ileum in childhood: report of a hemangioma. Although, it may appear to be Hemanjiomas of intestine neoplasm in childhood, it may actually be a hamartömaroz lesion. This topic is a controversial one in the literature. It has clinical significance as it may cause perforation and/or obstruction and it may be intermingled with other intestinal tumors. With preoperative correct diagnosis, minimally invasive approach to could be possible.

Kaynakça

Tanaka N, Onda M, Seya T, Diffusecavernous hemangioma of the rectum. Eur J Surg. 1999;165:280.

Iwata Y, Shiomi S, Otso R, A case ofcavernous hemangioma of thesmall intestine diagnosed by scintigraphy with Tc-99m-labeled red blood cells. Ann Nucl Med. 2000;14:373-376.

Fremond B, Yazbeck S, Dubois J, Intestinal vascular anomalies in children. J Pediatr Surg. 1997;6:873.

Maxwell PH, Wiesener MS, Chang GW, The tumor suppressor protein VHL targets hypoxia-inducible factors for oxygen-dependent proteolysis. Nature. 1999;399:271.

Madhusudan S, Deplanque G, Braybrooke JP, Antiangiogenic therapy for von Hippel-Lindau disease. JAMA. 2004; 291:943.

Lawrence J. Brandt, MD Associate Editor for Focal Points, At the Focal Point, An unusual cause of rectal bleeding in a child, Gastrointestinal Endoscopy. 2010; 72:851–2.

Garvin PJ, Herrmann V, Kaminski DL, et al. Benign and malignant tumors of the small intestine. Curr Probl Cancer. 1979;3:1.

Gentry R, Dockerty MB, Clagett, OT: Vascular malformations and vascular tumors of the gastrointestinal tract. Int Abstr Surg. 1949;88:281.

Álvarez C, Andreu M, Castells A, Quintero E, Relationship of colonoscopy-detected serrated polyps with synchronous advanced neoplasia in average-risk individuals, Gastrointestinal Endoscopy. 2009;69:333-41. Magnano A., Privitera A., Calogero G., Solitaryhemangioma of thesmall intestine: an unusual cause of bleeding diagnosed at capsule endoscopy. J Pediatr Surg. 2005;40:25-7.

De Mascarenhas-Saraiva M.N., da Silva Araujo Lopes L.M. Small-bowel tumors diagnosed by wireless capsule endoscopy: report of five cases. Endoscopy. 2003;35:865-8

Yazışma Adresi / Address for Correspondence: Dr. Cansu Abaylı Cukurova University Faculty of Medicine Department of Pathology Balca lı-ADANA Email: cabayli@mynet.com G eliş tarihi/Received on: 01.11.2013

Kabul tarihi/accepted on:16.12.2013

26207 15414

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Terminal ileumda çok nadir görülen bir vaka; kavernöz hemanjiom

Cansu ABAYLI, Figen DORAN, Bahri ABAYLI, Serdar İSKİT

Komadaki Hastanın Hasarlı Karotid Arter Rekonstrüksiyonu

Arben ZENELAJ, Rasim MADANİ, Engjellushe SHALARİ

Prostatik Melanozis: Olgu sunumu

Tufan ÇİÇEK, Hilal ERİNANÇ, Umut GÖNÜLALAN, Erhan ŞEN, Bülent ÖZTÜRK

Kranioserebral Travmalarda Dissemine İntravasküler Koagülasyon Araştırılması

Faruk ALTİNEL

Karaciğer Nakli Geçirmiş Behçet Hastalığı Olan Bir Olguda İnfraklaviküler Blok Deneyimimiz

Mehmet SARGIN, Mehmet Selçuk ULUER, Barış ŞİMŞEK, Sadık ÖZMEN

Lipid Profili, Serum Ürik Asit, Glukoz ve İnsülin Direnci Üzerine Gilbert"s Sendromunun Etkileri

Medine Cumhur CÜRE, Erkan CÜRE, Aynur KIRBAŞ, Süleyman YÜCE, Ayşe ERTÜRK

Postpartum Depresyonlu Kadınlarda Endorfin Masajının Edinburg Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği (EPDS) ve β-endorfin Seviyesi Üzerine Etkileri

Hidayati HİDAYATİ, Wisnu BARLİANTO, Siti Candra Windu BAKTİYANİ

Ağrılı Diz Bulgusuyla Sunulan Kistik Lezyonların Radyolojik Değerlendirilmesi

Rajpal YADAV, Sushil Ghanshyam KACHEWAR

Çocukluk çağının akut nekrotizan ensefalopatisi: Türkiye'den bir olgu

Olcay ÜNVER, Zehra İşık HASILOĞLU, Sezgin ŞAHİN, Mehmet Sait ALBAYRAM, Yücel TAŞTAN

Mikroperkütan nefrolitotomi sonrasıı gelişen renal psödoanevrizma

Tufan Çiçek, Okan İstanbulluoğlu, Erkan Yıldırım, İbrahim Buldu, Mehmet Kaynar, Hüseyin Ulaş