Orak Hücreli Anemi Hastalarının Hastaneye Yatış Sıklığını Etkileyen Faktörler

Amaç: Bu çalışmada ağrılı krizle gelen orak hücreli anemi hastalarımızın hastaneye yatış sıklığını etkileyen faktörleri bulmayı amaçladık. Materyal ve Metod: Yetmiş i homozigot, 14'ü orak-beta talasemi olan 84 orak hücreli anemi hastası stabil durumdayken çalışmamıza katıldı. Bu çalışmada aynı zamanda 2010 ve 1012 yılları arasında hastalarımızın demografik ve klinik verilerini bildirdik. Bulgular ve Sonuç: Hidroksiüre alan hastaların hastaneye daha sık yattıklarını ve hastaneye yatışla diğer değişkenler arasında bir ilişki olmadığı saptanmıştır. Hastaneye yatış açısından diğer değişkenler yönünden fark bulunamadı.

Factors Effecting Hospitalization Frequency of Sickle Cell Anemia Patients

Purpose: In this study, we aimed to find factors effecting hospitalization frequency of our sickle cell anemia (SCA) patients with painful crisis. Material and Methods: Eighty four SCA patients in steady-state condition participated to the study: Seventy with homozygous, and 14 with sickle cell-beta thalassemia disease. In this study we also reported demographic and clinical data of our patients from February 2010 to October 2012. Results and Conclusion: We found that patients using hydroxyurea and penicillin prophylaxis stayed in hospital more times than the others. No relationship between high hospitalization and other variables have been found. However genetic differences may be present among these patients which warrant further studies.

Kaynakça

Carroll CP, Haywood C Jr, Lanzkron S. Prediction of onset and course of high hospital utilization in sickle cell disease. J Hosp Med. 2011;6:248-55.

Raphael JL, Mei M, Mueller BU, Giordano T. High resource hospitalizations among children with vaso-occlusive crises in sickle cell disease. Pediatr Blood Cancer. 2012;58:584-90.

Epstein K, Yuen E, Riggio JM, Ballas SK, Moleski SM. Utilization of the office, hospital and emergency department for adult sickle cell patients: a five-year study. J Natl Med Assoc. 2006;98:1109-13.

Carool CP, Haywood C Jr, Fagan P et al. The course and correlates of high hospital utilization in sickle cell disease: Evidence from a large, urban Medicaid managed care organization. Am J Hematol..2009;84:666-70.

Steinberg MH. Predicting clinical severity in sickle cell anaemia. Br J Haematol. 2005;129:465-81.

Sebastiani P, Nolan VG, Baldwin CT. A network model to predict the risk of death in sickle cell disease. Blood. 2007;110:2727-35.

Yazışma Adresi / Address for Correspondence: Dr. Gül İlhan Hatay Antakya Government Hospital Hematology Department ç Hastalıkları Anabilim Dalı HATAY/ANTAKYA E mail: gullhan2002@yahool.com geliş tarihi/received :19.08.2013 kabul tarihi/accepted:16.09.2013

15329 7361

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Mesane içi BCG immünoterapisi: Travmatik kateterizasyon sonrası gelişen sepsis ve çoklu organ yetmezliği

Tufan ÇİÇEK, Turhan TOGAN, Hilal ERİNANÇ, Murat UĞUR, Umut GÖNÜLALAN, Egemen ÇİFCİ

Romatoid Artrit ve Ayak Bileği-Brakiyal Baskı Endeksi Arasında Herhangi Bir İlişki Var mı?

Asso FRAİDOON, Raof MERZA, Kosar MOHAMMAD, Osama Shukir Muhammed AMİN, Rozhgar ABDULLAH

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesindeki Prematür Bebeklerin Arter, Ven ve Kapiller Kan Gazı Değerlerinin Karşılaştırılması

Hacer YAPICIOĞLU, Ferda ÖZLÜ, Kenan ÖZCAN, Yaşar SERTDEMİR, Erdal TAŞKIN, Mehmet SATAR, Nejat NARLI

MTHFR 677CT Gen polimorfizmi venöz tromboembolizm için bir risk faktörü değildir.

Cengiz BEYAN, Esin BEYAN

Doksisikline Bağlı Özofajit

Banu Karakuş YILMAZ, Erdem ÇEVİK

Organofosfat Zehirlenmesini Taklit Eden Alkol Yoksunluğu

Nezihat Rana DİŞEL, Zeynep KEKEÇ, Ayça AÇIKALIN

Doğal Fermente Olan Sütteki Lactobacillus Spp.16S rRNA Geninin Kısmi Analizi

Nur KUSMİYATİ, Nur HİDAYAT, Fatchiyah FATCHİYAH

Kemik İliği Tutulumu Göstermeyen Servikal Granülositik Sarkom Olgusu

Arbil AÇIKALIN, Emine BAĞIR, Sevil KARABAĞ, Derya GÜMÜRDÜLÜ, Melek ERGİN, Ahmet Barış GÜZEL

Globozoospermi

Deniz Aka SATAR, Raziye NARİN

Postmenopozal Osteoporoz ile Östrojen Reseptör Alfa Geni (ERα) XbaI ve PvuII Polimorfizmlerinin İlişkisi

Seza BULCA, Halil KASAP, Tunay SARPEL, Sabriye Kocatürk SEL, Sibel BAŞARAN, Mehmet Bertan YILMAZ, Ayfer PAZARBAŞI