Oftalmik Timolol Maleat Kullanımına Bağlı Semptomatik Bradikardi ve Senkop

Glokom tedavisinde kullanılan Timolol maleat bir non-selektif (ß1 ve ß2 reseptörlere etkili) topikal ß bloker ilaçtır. Topikal etkisinin yanında istenmeyen sistemik yan etkiler de görülebilir. Bu yazıda topikal timolol maleat kullanımına bağlı semptomatik bradikardi ve presenkop gelişen nadir bir olgu sunuldu. Topikal ß bloker ilaç başlanması düşünülen hastalar mutlaka kalp yetmezliği, nabız düşüklüğü, aritmiler, kalp blokları veya obstrüktif akciğer hastalığı varlığı açısından sorgulanmalıdır.

Symptomatic Bradycardia and Syncope due to Ophthalmic Timolol Maleate

Timolol maleate is a non-selective (effective to ß1 and ß2 receptors) is a topical beta blocker drug which is used in the treatment of glaucoma. Besides its topical impact, it may have some systemic side effects. In this paper, we presented a rare case with symptomatic bradycardia and syncope due to the usage of topical timolol maleate. The patients who were thought to be initiated topical beta blocker drugs should be questioned about the presence of heart failure, pulse impairment, arrhythmias, heart block and obstructive lung diseases.

Kaynakça

Atkins JM, Pugh BR Jr, Timewell RM. Cardiovascular effects of topical beta-blockers during exercise. Am J Ophthalmol. 1985;99:173-5.

Aslanides IM. Bilateral optic disc oedema associated with latanoprost. Br J Ophthalmol. 2000;84:673.

Goldberg I, Moloney G, McCluskey P. Topical ophthalmic medications: what potential for systemic side effects and interactions with other medications? Med J Aust. 2008;189:356-7.

Mohsen S, Koch JM, Steele RJ, Adler D, Pompili VJ, Sopko J. Third degree AV block due to ophthalmic timolol solution. International Journal of Cardiology. 2001;80:257-9.

Adam YS, Türker G. Primer açık açılı glokom ve tedavisi.http://www.istanbul.edu.tr/itf/goz/Primer_Acik _Acili_Glokom.pdf (accessed Feb 2014)

Minish T, Herd A. Symptomatic bradycardia secondary to interaction between topical timolol maleate, verapamil, and flecainide: a case report. J Emerg Med. 2002;22:247-9.

Gunaydin B, Cok OY. Hazards of topical ophthalmic drug administration. Trends in Anaesthesia and Critical Care. 2011;1:31-4.

Pringle SD, MacEwen CJ. Severe bradycardia due to interaction of timolol eye drops and verapamil. Br Med J (Clin Res Ed). 1987;294:155–6.

Morgan G, Mikhail M, Murray M, Larson CP. Clinical Anesthesiology, 3rd Ed. New York, Appleton & Lange, 2002.

Yazışma Adresi / Address for Correspondence: Dr.Müge Gülen Yunus Emre Devlet Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, E SKİŞEHİR E-mail: muge-gulen@hotmail.com G eliş tarihi/Received on: 20.02.2014

Kabul tarihi/Accepted on:02.04.2014

28603 16764

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Diş Örneklerinden ve İnsan İskelet Parçalarından DNA"nın PCR ile Çoğaltılmasında Etkili Bir Yöntem

Abdullahi Daudu ZAGGA, Somaia Muhammad ISMAİL, Aziz Abdo TADROS, Hamidu AHMED

Sigaranın Romatoid Artrit Üzerine Etkileri

Raouf Rahim MİRZA

Varyant İnsersiyonlu Peroneus Quartus: Bir Olgu Sunumu

Sushma RK, Rohini ALVA, Antony Sylvan D' SOUZA, Kumar Mr BHAT

Tekrarlayan Fasiyal Paralizili bir olgu: Melkersson-Rosenthal Sendromu

Derya Fatma BULUT, Gülen Gül MERT, Faruk İNCECİK, Özlem Mihriban HERGÜNER, Şakir ALTUNBAŞAK

Bir Üniversite Hastanesi"nde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyi ve Sosyal Desteğin Etkisi

Sibel ÖZTÜRK, Refiye ÖZGEN, Hamide ŞİŞMAN, Dudu BAYSAL, Nuriye SARIAKÇALI, Evren ASLANER, Pınar KUM, Derya GÜREL, Derya GEZER, Yasemin AKIL, Rıza Dinçer YILDIZDAŞ

Tekrarlayan Ağrılı Oftalmoplejik Nöropati: Olgu sunumu

Semra SAYGI, Tülün SAVAŞ, İlknur EROL

Akciğer Kanserini Taklit Eden Endobronşial Aktinomikozis: Olgu Sunumu

Sezen Sabancı KÜÇÜKALTUN, Mustafa Faysal BAYSAL, Kemal KİRAZ, Efraim GÜZEL, İsmail HANTA, Derya GÜMÜRDÜLÜ

Diyabetik Lenfositik Meme İltihabı: Malignitenin Klinik-Görüntüleme Taklitçisi

Smita B. SANKAYE, Sushil Ghanshyam KACHEWAR

Sümkürme sonrası oluşan tek taraflı orbital amfizem

Yüce İSLAMOĞLU, Selçuk MÜLAZİMOĞLU, Ozan Bağış Özgürsoy

Hemoglobinopati Hastalarında Hepatit B, Hepatit C ve HIV Seroprevalansı

Gül İLHAN, Fuat EKİZ, Can ACIPAYAM, Gonul OKTAY