Mesane içi BCG immünoterapisi: Travmatik kateterizasyon sonrası gelişen sepsis ve çoklu organ yetmezliği

Mesane içi Bacillus Calmette-Guerin (BCG) ile immünterapi mesane kanserlerinde, nüksü ve progresyonu önlemek için profilaktik olarak uygulanmaktadır. Uygulama sonrasında lokal ve sistemik yan etkiler ortaya çıkabilir. Lokal yan etkilere sıklıkla rastlanmasına rağmen genel olarak bu tedavi şekli hastalar tarafından iyi tolere edilir. Sistemik yan etkilere daha az rastlanırken fatalite çok nadirdir. Bu yazıda; mesane karsinomu nedeniyle idame mesane içi BCG uygulanmasından sonra ateş, sepsis, pnömoni, akut böbrek yetmezliği, granülamatöz hepatit gelişen ve yoğun bakım ünitesinde exitus ile sonuçlanan olguyu sunduk.

Intravesical BCG immunotherapy: Sepsis and multiorgan failure developed after traumatic catheterization

İntravesical Bacillus Calmette-Guerin (BCG) instillation is a prophylactic therapy using for treating bladder cancer to prevent tumour progression and recurrence. Both local and systemic complications can arise after the installation. Although local complications are common , this therapy is generally well tolerated. Systemic complications are rarely than local complications but can be fatal. We report a case who died from severe complications such as sepsis, pneumonia, renal failure and granulomatous hepatitis after receiving the first maintanence installation of intravesical BCG immunotherapy for bladder transitional cell carcinoma.

Kaynakça

Ro JY , Staerkel GA, Ayala AG. Cytologic and histological features of superficial bladder cancer. Urol Clin North Am. 1992;19: 435-53.

Chade DC, Shariat SF, Dalbagni G . İntarvesical Therapy for urothelial Carcinoma of the Urinary Bladder: A Critical Review. Int Braz J Urol. 2009;35:640-50.

Fradet V, Gaudereu C, Perrotte P, Côte J, Paquin JM. Management of hepatic granulomatous tuberculosis complicating intravesical BCG for superficial bladder cancer Can Urol Asossc J. 2007;1: 269-72.

Leebeck FW, Ouwendijk RJ, Kolk AH, Dees A, Meek JC, Nienhuis JE, Dingemans-Dumas AM. Granulamatous hepatitis caused by Bacillus Calmette-Guerin(BCG) infection after BCG bladder instillation. Gut. 1996;38:616-8.

M.Manohan. Intravesical therapy for urothelial carcinoma of bladder. Indian J Urol. 2011;27:252-61.

18260 9851

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Psödolipomatozis Koli: Olgu Sunumu

Deniz TUNÇEL, Elmas ÖZGÜN, Aysun GÖKÇE, Nurten BOZLAK

Kontrolsüz çoklu sülük ısırması ile yapılan hirodoterapiye bağlı hemorajik şok

Mustafa YİLMAZ, Mehmet Oguzhan AY, Mesude ATLİ, Ali ARİKAN

Salvage Sistektominini Erken Dönem Sonuçları

Hakan ERÇİL, Adem ALTUNKOL, Ferhat ORTOĞLU, Nevzat Can ŞENER, Faruk KUYUCU, Zafer Gökhan GÜRBÜZ

Depresyon ve Parkinson Hastalığı Birlikteliği olan Bir Hastada Elektrokonvülsif Tedavi

Elif TOPBAŞ, Meliha Zengin EROĞLU, Sonay ZABUN, Tufan GÜNEŞ, Mecit ÇALIŞKAN

Mesane içi BCG immünoterapisi: Travmatik kateterizasyon sonrası gelişen sepsis ve çoklu organ yetmezliği

Tufan ÇİÇEK, Turhan TOGAN, Hilal ERİNANÇ, Murat UĞUR, Umut GÖNÜLALAN, Egemen ÇİFCİ

Levetirasetam ve Valproik asid: Çocuklarda Karaciğer Fonksiyonları ve Amonyak Düzeyleri Üzerine Etkileri

Faruk İNCECİK, M. Özlem HERGÜNER, Şakir ALTUNBAŞAK

HER-2/NEU Ekspresyonun Saptanmasinda İmmunohistokimyasal ve Fish Yöntemi Arasında Diskordansin Belirlenmesi Önemli midir?

Berna Bozkurt DUMAN, Berksoy ŞAHİN, Oğuz İsmail KARA, Melek ERKİŞİ, Adem KIDIK, Melek ERGİN, Emine Kılıç BAĞIR

Malang ve Madura, Dogu Java Endonezyasındaki Javalı ve Madurese"li Ailelerde Adli Profilleme

Nikmatul IZA, Eriko PRAWESTİNİNGTYAS, Fatchiyah FATCHİYAH

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesindeki Prematür Bebeklerin Arter, Ven ve Kapiller Kan Gazı Değerlerinin Karşılaştırılması

Hacer YAPICIOĞLU, Ferda ÖZLÜ, Kenan ÖZCAN, Yaşar SERTDEMİR, Erdal TAŞKIN, Mehmet SATAR, Nejat NARLI

Orak Hücreli Anemi Hastalarının Hastaneye Yatış Sıklığını Etkileyen Faktörler

Gül İLHAN, Can ACIPAYAM, Gönül OKTAY