Klorzoksazonun antibakteriyel etkisinin belirlenmesi

Amaç: Antibiyotik olmayan ilaçların bazıları, rutin kullanımlarında bakteri gelişimine karşı inhibisyon etki sağlayabilirler. Klorzoksazon, kas spazmı ve bununla birlikte ortaya çıkan ağrıyı tedavi etmek için kullanılan kas gevşetici ilaçtır. Bu çalışmanın amacı Klorzoksazon ‘un antibakteriyel etkilerinin MİK (minimum inhibitör konsantrasyon), MBK (minimum bakterisid konsantrasyon) ve disk difüzyon metodu ile incelenmesidir.Gereç ve Yöntem: Klorzoksazon’a karşı MİK ve MBK değerlerin belirlenmesi 2 farklı bakteri suşunda (gram negatif bakteri suşu olarak Pseudomonas aeruginosa ve gram pozitif bakteri suşu olarak Bacillus subtilis) seyreltmesi yöntemine göre belirlenmiştir. Disk difüzyon testi ise üç farklı konsantrasyon (25, 50 ve 100 μg)’da yapılmıştır. Bulgular: Klorzoksazon’un Pseudomonas aeruginosa'ya karşı MİK değeri 800 mg mL-1, MBK değerleri ise 2.56 mg mL-1 ve Klorzoksazon 'un Bacillus subtilis'e karşı MİK değerleri 0.400 mg mL-1, MBK değeri ise 1.92 mg mL-1 olarak belirlenmiştir. Disk difüzyon deneyinden elde edilen sonuçlar Klorzoksazon’un Pseudomonas aeruginosa ve Bacillus subtilis üzerinde antibakteriyel etkisinin olmadığı sonuçlanmıştır. Sonuç: Klorzoksazon’un antibakteriyel aktivitesinin olmamasına rağmen Klorzoksazon’un muhtemel riskini belirlemek için başka çalışmalara ihtiyaç vardır.

Evaluation of antibacterial effects of chlorzoxazone

Purpose: Some of non-antibiotic drugs may provide inhibition against bacterial growth in their routine use. Chlorzoxazone is a muscle relaxant used to treat muscle spasm and the resulting pain or discomfort. This study was aimed to the investigation of antibacterial effects of Chlorzoxazone using MIC (Minimum inhibitory concentration), MBC (minimum bactericidal concentration) and disk diffusion method. Materials and Methods: The MIC and MBC was determined by dilution assay using different concentrations of Chlorzoxazone against 2 bacterial strain (Pseudomonas aeruginosa as a gram negative bacterial strain and Bacillus subtilis as a gram positive bacterial strain). Disk diffusion assay were prepared at different doses (25, 50 and 100 µg). Results: MIC values of Chlorzoxazone against Pseudomonas aeruginosa was 0.800 mg ml-1, and MBC values was 2.56 mg ml-1 and  MIC values of Chlorzoxazone against Bacillus subtilis was 0.400 mg ml-1, and MBC values was 1.92 mg ml-1. The results obtained from disk diffusion assay supported that the Chlorzoxazone has not antibacterial effect on Pseudomonas aeruginosa and Bacillus subtilis. Conclusion: Although antibacterial activity of Chlorzoxazone was not found but another studies are needed to determine the probable risk of Chlorzoxazone.

Kaynakça

Ali Abdul Hussein S, AL-Janabi 2010. In Vitro Antibacterial Activity of buprofen and Acetaminophen. JGID, 2(2): 105–108.

Aybaba, Ç 2010. Asemetasin ve klorzoksazon’ un farmasötik preparatlarda aynı anda miktar tayinleri. Ankara üniversitesi sağlık bilimleri enstitüsü. (Basılmamış) Yüksek lisans Tezi, 146s.

Berghot MA, Moawad EB 2003. Convergent synthesis and antibacterial activity of pyrazole and pyrazoline derivatives of diazepam. EUFEPS, 20(2):173-9.Bılgehan H 1992. Klinik Mikrobiyolojik Tanı, 1. Baskı. Barış Yayınları Fakülteler kitabevi, İstanbul, 484-485.

Büyükkoçak Ü , Koç F , Göçmen Js , Çağlayan O , Aykaç E 2010. Investigation of In Vitro Antibacterial Activity of Suxamethonium Chloride and Rocuronium Bromide. KÜTFD, 13(1).

Chapın, KC, Lauderdale TL 2007. Reagents, stains, and media: bacteriology. Manual of Clinical Microbiology, 334-364.

Clarke E G C, Moffat A C 1986. Clarkes isolatıon and identifıcation of drugs, 2th Edition A. C Noffat, London, England, 1223p.

Delitheos A, Kefalas S, Kokkinou T, Varonos D 1982. Antibacterial properties of several drug categories. Experientia, 38, (11): 1346–1348.

Dorantes L, Colmenero R, Hernandez H, Mota L, Jaramıllo ME, Fernandez E, Solano C 2000. Inhibition of growth of some foodborne pathogenic bacteria by Capsicum annum extracts. Int J Food Microbiol, 57(1): 125-128.

Feil K, Claaßen J, Bardins S, Teufel J, Krafczyk S, Schneider E, et al 2013. Effect of chlorzoxazone in patients with downbeat nystagmus: a pilot trial. Neurology, 24;81(13):1152-8.

Frıtze D, Pukall R 2001. Reclassification of bioindicator strains Bacillus subtilis DSM 675 and Bacillus subtilis DSM 2277 as Bacillus atrophaeus. IJSB, 51: 35-37.

Gocmen S, Buyukkocak U, Caglayan O 2008. In vitro investigation of the antibacterial effect of ketamine. Ups J Med Sci, 113: 9-21.

Hamilton, R 2015. Tarascon Pocket Pharmacopoeia. Deluxe Lab-Coat Edition 16th Edition. Frankfurt, Germany, 465p.

http://www.spazm.gen.tr/sirt-kas-spazmi.html. (Erişim tarihi: 15 Aralık, 2009).http://www.spazm.gen.tr/bel-tutulmasi-kas-spazmi.html. (Erişim tarihi: 15 Aralık, 2009).Johnston W H, Karchesy JJ, Constantıne G H, Craıg A M. Antimicrobial activity of some Pacific Northwest woods against anaerobic bacteria and yeast. PTR 2001;15(7): 586-8.Marsh DF 1959. Patent U 2, 895, 877.Martındale2005. 34th Edition, Sean C. Sweetma, London: England, 4142 p.Novak J, Zıtterl‐Eglseer K, Dean, SG, Franz CM 2001. Essential oils of different cultivars of Cannabissativa L. and their antimicrobial activity. Flavour Fragr J, 16(4): 259-262.Park J, Kim K, Park P, Ha J 2006. Effect of high-dose aspirin on CYP2E1 activity in healthy subjects measured using chlorzoxazone as a probe. ACCP, 46 (1): 109–14.

Parr AM, Zoutman DE, Davidson JS 1999. Antimicrobial activity of lidocaine against bacteria associated with nosocomial wound infection. Ann Plast Surg, 43(3):239-45.

Roberge RJ, Atchley B, Ryan K, Krenzelok EP 1998. Two chlorzoxazone (Parafon forte) overdoses and coma in one patient: reversal with flumazenil. Am J Emerg Med, 16(4):393-5.

Tang P, Li S, Wang L, Yang H, Yan J, Li H 2015. Inclusion complexes of chlorzoxazone with β- and hydroxypropyl-β-cyclodextrin: Characterization, dissolution, and cytotoxicity. Carbohydr Polym, 20; 297-305.

Wan J, Ernstgard L, Song B, Shoaf S 2006. Chlorzoxazone metabolism is increased in fasted Sprague-Dawley rats. J Pharm Pharmacol, 58 (1): 51–61.

Wöllner J, Schmidig K, Gregorini F, Kessler TM, Zbinden R, Mehnert U 2012. Is there a direct antimicrobial effect of botulinum neurotoxin type A?. BJUI, 110(11):90.

Yıldırım A, Mavi A, Karat AA 2003. Antioxidant and antimicrobial activities of Polygonum cognatum Meissn extracts. J Sci Food Agric, 83(1): 64-69.

17274 9013

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Sağlık çalışanlarında fiziksel aktivite ile yaşam kalitesi ilişkisi

Duygu İlke YILDIRIM, Ahmet Yıldırım, Mehmet Ali Eryılmaz

Psoriazisin klinik şiddeti ile histopatolojik bulgular arasında ilişki var mıdır? klinikopatolojik bir çalışma

Figen ASLAN

İntihar amaçlı olmayan kendine zarar verme davranışı ve intihar ilişkisi; tanı, borderline kişilik bozukluğu ve mizaç ve karakter özelliklerinin rolü

Aylin KÜÇÜK, Seçil ÇETİNKAYA

Dahiliye yoğun bakım ünitesinde trombositopeni ve mortalite ve morbidite ilişkisi

Veysel HAKSÖYLER, Ömer KAYA, Tolga KÖŞECİ, Emre KARAKOÇ, İsmail Fikri BAŞLAMIŞLI

Hemşirelik öğrencilerinin şiddet eğilimlerinin belirlenmesi

İpek KÖSE TOSUNÖZ, Gürsel ÖZTUNÇ, Zehra ESKİMEZ, Pınar YEŞİL DEMİRCİ

Pankreas duktal adenokarsinomunda NF-Kappa B ekspresyonu

Deniz TUNÇEL, N. Ümit BAYOL

Bipolar bozuklukta özkıyım davranışlarının değerlendirilmesi

Kerim UĞUR, Lut TAMAM, Nurgül ÖZPOYRAZ, Mehmet Emin DEMİRKOL

İnfertilite tedavisinin anksiyete ve depresyon düzeyleri üzerine etkisi

Mahmut YASSA, Erol ARSLAN, Duru Saygin GULBAHAR

Erişkin hastalarda genel ve rejyonel anestezinin kemik belirteçleri ve kırık iyileşmesi üzerine uzun dönem etkileri

Ebru BİRİCİK, Feride KARACAER, Ersel GÜLEÇ, Murat ILGINEL, Selçuk MATYAR, Ömer Sunkar BİÇER, Dilek ÖZCENGİZ

Fetus kadavralarında parotid bez içerisindeki fasiyal sinirin terminal dallarının morfolojik değerlendirilmesi

Canan ERTEMOĞLU ÖKSÜZ, Ahmet KALAYCIOĞLU, Özlem UZUN, Şahi Nur KALKIŞIM