Göz acillerinin analizi

Amaç: Acil servise göz ile ilgili şikayetlerle başvuran hastalarda başvuru şikayetleri, demografik özellikler, etyoloji, tanı ve hastaların sonlanımlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem: Haziran 2011 ve Mayıs 2012 tarihleri arasında acil servise göz ile ilgili şikayetlerle başvuran 18 yaş üstü tüm hastalar bu çalışmaya prospektif olarak dahil edildi. Demografik özellikler, etyoloji, başvuru şikayetleri, tanı ve hastaların sonlanımları istatiksel analizlerle hesaplandı.Bulgular: Çalışmanın yapıldığı zamanda acil servise toplamda 201427 erişkin hasta kabul edildi ve 3256’ sı (% 1.6) çalışmaya dahil edildi. Hastaların % 77.5’ i (2524) erkekti. Kadın cinsiyette en sık görülen tanı travma (% 30.3), erkek cinsiyette ise yüzeyel yabancı cisim (%46.2) idi. Kadınlarda en sık travma nedeni ev kazaları (%57.4) iken, erkeklerde iş kazaları (%73) idi. Görme kaybı ile başvuran hastaların (% 0.46) daha yaşlı olduğu ve görme kaybının daha çok travma dışı göz acilleri ile ilgili olduğu tespit edildi. Sonuç: Göz acillerinin en büyük kısmı, genç aktif çalışan hasta grubundaki iş kazalarıdır. En sık rastlanan hasta şikayeti travma ve yüzeyel yabancı cisimdir. Görme kaybı sıklıkla yaşlı hastalarda ve travmatik olmayan göz acilleri nedeniyle görülür.
Anahtar Kelimeler:

Acil, göz, görme kaybı

Analysis of ophthalmic emergencies

Purpose: The aim of this study was to determine the admission complaints, demographic characteristics, etiology, diagnosis, and outcome of patients who admitted to emergency department with eye-related complaints.Material and Methods: All patients, over the age of 18, who admitted to emergency department with eye-related complaints between June 2011 and May 2012, were included prospectively in this study. Demographic characteristics, etiology, admission complaints, diagnosis, and outcome of the patients in the emergency department were evaluated with statistical analysis.Results: At the time of the study, a total of 201427 adult patients admitted to our emergency department and 3256 (1.6%) were included in the study. 77.5% of the patients (2524) were males. The most frequent diagnosis was trauma (30.3%) in female gender, whereas it was superficial foreign bodies (46.2%) in male gender. The most common cause of trauma was home accidents (57.4%) in females, whereas it was work accidents (73%) in males. Of patients admitted due to vision loss (0.46%), it was identified that these patients were older and visual loss is more dependent on non-traumatic ophthalmic emergencies. Conclusions: The majority of cases of ophthalmic emergencies are work accidents in young active workingmen patients group. The most common complaints of patients are trauma and superficial foreign bodies. Vision loss depends mostly on non-traumatic ophthalmic emergencies seen in the elderly.

Kaynakça

Jafari AK, Bozorgui S, Shahverdi N, Ameri A, Akbari MR, Salmasian H. Different causes of referral to ophthalmology emergency room. J Emerg Trauma Shock. 2012;5:16-22.

Skegro I, Kordić R, Kuzman T, Perić S, Kutija MB, Jandroković S et al. Ocular related emergencies in Zagreb University Hospital Centre-ten month analysis. Coll Antropol. 2013;37:141-3.

Cheung CA, Rogers-Martel M, Golas L, Chepurny A, Martel JB, Martel JR. Hospital-based ocular emergencies: epidemiology, treatment, and visual outcomes. Am J Emerg Med. 2014;32:221-4.

Scruggs D, Scruggs R, Stukenborg G, Netland PA, Calland JF. Ocular injuries in trauma patients: an analysis of 28,340 trauma admissions in the 2003- 2007 National Trauma Data Bank National Sample Program. J Trauma Acute Care Surg. 2012;73:1308- 12.

Négrel AD, Thylefors B. The global impact of eye injuries. Ophthalmic Epidemiol. 1998;5:143-69.

MacEwen CJ. Ocular injuries. J R Coll Surg Edinb. 1999;44:317-23.

Verma L, Arora R, Tewari HK, Khosla PK. Eye casualty department. J R Soc Med. 1994;87:217-18.

Nash EA, Margo CE. Patterns of emergency department visits for disorders of the eye and ocular adnexa. Arch Ophthalmol. 1998;116:1222-6.

Khare GD, Symons RC, Do DV. Common ophthalmic emergencies. Int J Clin Pract. 2008;62:1776-84.

Serinken M, Turkcuer I, Cetin EN, Yilmaz A, Elicabuk H, Karcioglu O. Causes and characteristics of work-related eye injuries in western Turkey. Indian J Ophthalmol. 2013;61:497-501.

Joseph E, Zak R, Smith S, Best WR, Gamelli RL, Dries DJ. Predictors of blinding or serious eye injury in blunt trauma. J Trauma. 1992;33:19-24.

Alotaibi AG, Osman EA, Allam KH, Abdel-Rahim AM, Abu-Amero KK. One month outcome of ocular related emergencies in a tertiary hospital in Central Saudi Arabia. Saudi Med J. 2011;32:1256-60.

Chiapella AP, Rosenthal AR. One year in an eye casualty clinic. Br J Ophthalmol. 1985;69:865-70.

Ngo CS, Leo SW. Industrial accident-related ocular emergencies in a tertiary hospital in Singapore. Singapore Med J. 2008;49:280-5.

Gyasi M, Amoaku W, Adjuik M. Epidemiology of hospitalized ocular injuries in the upper East region of ghana. Ghana Med J. 2007;41:171-5.

Krishnaiah S, Nirmalan PK, Shamanna BR, Srinivas M, Rao GN, Thomas R. Ocular trauma in a rural population of southern India: the Andhra Pradesh Eye Disease Study. Ophthalmology. 2006;113:1159- 64.

Ho CK, Yen YL, Chang CH, Chiang HC, Shen YY, Chang PY. Epidemiologic study on work-related eye injuries in Kaohsiung, Taiwan. Kaohsiung J Med Sci. 2007;23:463-9.

Mela EK, Dvorak GJ, Mantzouranis GA, et al. Ocular trauma in a Greek population: review of 899 cases resulting in hospitalization. Ophthalmic Epidemiol. 2005;12:185-90.

Desai P, MacEwen CJ, Baines P, Minassian DC. Epidemiology and implications of ocular trauma admitted to hospital in Scotland. J Epidemiol Community Health.1996;50:436-41.

Baker RS, Wilson MR, Flowers CW Jr, Lee DA, Wheeler NC. Demographic factors in a population- based survey of hospitalized, work-related, ocular injury. Am J Ophthalmol. 1996;122:213-9.

Patel BC, Morgan LH. Work-related penetrating eye injuries. Acta Ophthalmol. (Copenh) 1991;69:377-81.

28597 16759

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Kronik hepatit C enfeksiyonunda tedavi yaklaşımı

Süheyla KÖMÜR, Ferit KUŞÇU, Aslıhan ULU, Ayşe İNAL, Behice KURTARAN, Yeşim TAŞOVA, Hasan AKSU

Solunum yolu örneklerinden izole edilen streptococcus pneumoniae ve haemophilus influenzae suşlarının antibiyotiklere dirençlerinin belirlenmesi

Hikmet ALIŞKAN, Şule ÇOLAKOĞLU, Julide GÖÇMEN

Trombozla başvuran pediatrik hastaların risk faktörleri açısından retrospektif olarak değerlendirilmesi: tek merkez deneyimi

Buket Kılıçaslan, Nalan Yazıcı, İlknur Erol, Ayşe Erbay

Bir üniversite hastanesinde elektrokonvülsif terapi uygulamasıyla ilgili özellikler

Esra DEMİR, Nilay TAŞ

Meme kanseri ile ilişkili lenfödemin el kas gücü, el fonksiyonları ve elde duyu kaybına etkisi

Gül CİVELEK

Engelli sağlık kurulunda verilen ruh sağlığı ve hastalıkları engelli raporlarının değerlendirilmesi

Mesut YILDIZ, Filiz ÖZSOY, Sedat BATMAZ, Emrah SONGUR, Kamuran KARAKÜLAH

Alkol bağımlılarında Demodex spp görülme sıklığı

Mehmet KOKAÇYA, Özlem KAYA, Ümit ÇÖPOĞLU, Sibel ELMACIOĞLU

1,3,5-triaril-4,5-dihidro-1h-pirazol türevi bazı bileşiklerin benzodiazepin reseptörleri aracılıklı anksiyolitik-benzeri etkileri

Özgür Can, Nazlı Turan, Feyza Alyu

Kolorektal kanser tanı belirteçleri olarak adipoq ve P53 gen ekspresyonları

Nadhum ISMAİEL, Rozhgar MOHAMMED, Hazha HİDAYAT

Sağlıklı erişkin bir popülasyonda denge ve düşme riskinin değerlendirilmesi

Pınar ANALAN, Emine YILMAZ, Berrin LEBLEBİCİ