Editör'den

Özet bulunmuyor

Editorial

No abstract available

27773 16177

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Depresyon ve Parkinson Hastalığı Birlikteliği olan Bir Hastada Elektrokonvülsif Tedavi

Elif TOPBAŞ, Meliha Zengin EROĞLU, Sonay ZABUN, Tufan GÜNEŞ, Mecit ÇALIŞKAN

Postmenopozal Osteoporoz ile Östrojen Reseptör Alfa Geni (ERα) XbaI ve PvuII Polimorfizmlerinin İlişkisi

Seza BULCA, Halil KASAP, Tunay SARPEL, Sabriye Kocatürk SEL, Sibel BAŞARAN, Mehmet Bertan YILMAZ, Ayfer PAZARBAŞI

Yıkama İşiyle uğraşan Hastanın Spinoglenoid Notch"daki Supraskapular Sinir Hasarı: Olgu Sunumu

Atif Ahmed KHAN, Khalil AHMAD, Saeed Bin AYAZ, Aisha AYYUB

Diyabetli Hastalarda Tükrük Glukoz Seviyelerinin Serum Glukoz Seviyesi ve Glisemik Durum ile İlişkisi

Vagish Kumar L S

Mesane içi BCG immünoterapisi: Travmatik kateterizasyon sonrası gelişen sepsis ve çoklu organ yetmezliği

Tufan ÇİÇEK, Turhan TOGAN, Hilal ERİNANÇ, Murat UĞUR, Umut GÖNÜLALAN, Egemen ÇİFCİ

QTc Aralığı Uzaması ve İnme: İskemik ve Hemorajik İnme Arasındaki Farklar

Osama Shukir Muhammed AMİN, Hawar Adnan MYCKAN, Emad Hama HUSSEİN

Akut Intrahemisferik Subdural Hematomlar: Üç Vakanın Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Osama Shukir Muhammed AMİN

Doksisikline Bağlı Özofajit

Banu Karakuş YILMAZ, Erdem ÇEVİK

Kemik İliği Tutulumu Göstermeyen Servikal Granülositik Sarkom Olgusu

Arbil AÇIKALIN, Emine BAĞIR, Sevil KARABAĞ, Derya GÜMÜRDÜLÜ, Melek ERGİN, Ahmet Barış GÜZEL

Behçet Hastalığı ve Kanser İlişkisi: Retrospektif Analiz Tek Merkez Deneyimi

Berna Bozkurt DUMAN, Oğuz İsmail KARA, Eren ERKEN