Beyin tümör cerrahisi geçiren hastalarda gövde kontrolü fonksiyonel durumla ilişkilidir

Amaç: Gövde kontrolü, fonksiyonel hareketler için önemli bir bileşendir ve nörolojik hastalıklarda sınırlı kan dolaşımından etkilenir. İnme gibi nörolojik durumlarda gövde kontrolü, yürüme ve fonksiyonel bağımsızlık arasında ilişkinin olduğu net olsa da, beyin tümörü nedeniyle ameliyat edilen hastalarda bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı, beyin tümörü olan hastalarda cerrahi sonrası erken dönemde gövde kontrolü, fonksiyonel bağımsızlık ve fonksiyonel kapasite arasındaki ilişkiyi belirlemekti.Gereç ve Yöntem: Beyin tümörü olan on iki hastanın gövde kontrolü, fonksiyonel mobilitesi ve bağımsızlığı, sırasıyla Gövde Bozukluk Ölçeği, 2 Dakika Yürüme Testi, ve Barthel İndeksi ile postoperatif erken dönemde değerlendirildi.Bulgular: Fonksiyonel mobilite, toplam ve statik gövde kontrolü ile pozitif yönde koreleydi (toplam gövde kontrolü için p=0.028, r=0.629 ve statik gövde kontrolü için p=0.029, r=0.627). Fonksiyonel bağımsızlık, gövde kontrolü toplam skoru ile ilişkiydi (p=0.023, r=0.674).Sonuç: Fonksiyonel mobilite, beyin tümörü cerrahisi sonrası erken dönem hastalarda gövde kontrolü ve fonksiyonel bağımsızlık ile ilişkilidir. Fonksiyonel bağımsızlık için gereken fonksiyonel mobilitenin daha iyi sağlanması için, ameliyattan hemen sonra gövde kontrolünü hedef alan yoğun bir değerlendirme yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler:

gövde kontrolü, fonksiyon, tümör

Trunk control is related to functional status in patients who underwent surgery for brain tumor

Purpose: Trunk control is the key component for functional movements and affected by limited blood circulation in neurological diseases. Although the relationship between trunk control, gait and functional independence is clear neurological conditions as stroke, it is not known in patients who underwent surgery for brain tumor. The aim of this study is to determine the relationship between trunk control, functional independence and functional capacity in patients with brain tumors early period after surgery.       Materials and Methods: Trunk control, functional mobility and independence of twelve patients with brain tumor were evaluated by 2-Minute Walk Test (2MWT), Trunk Impairment Test (TIS) and Barthel Index, respectively in early postoperative period.  Results: Functional mobility was positively correlated with total and static trunk control (p=0.028, r=0.629 for total trunk control and p=0.029, r=0.627 for static trunk control). Functional independence was correlated to total trunk control (p=0.023, r=0.674).Conclusion: Functional mobility was closely associated with trunk control and functional independence in patients with brain tumor early period after surgery. Intensive evaluation that targets trunk control early after surgery should be done to regain better functional mobility for functional independence.

Kaynakça

1. Salander P. Brain tumor as a threat to life and personality: The spouse’s perspective. J Psychosoc Oncol 1996;14:1-18.

2. Heimans JJ, Taphoorn MJB. Impact of brain tumour treatment on quality of life. J Neurol 2002;249:955–60.

3. Gazzotti MR, Malheiros SM, Alith MB, Nascimento O. Quality of life and physical limitations in primary brain tumor patients. Qual Life Res 2011;20:1639–43.

4. Osoba D, Brada M, Prados MD, Yung WK. Effect of disease burden on health-related quality of life in patients with malignant gliomas. Neuro Oncology 2000;2:221–8.

5. Ooi AL, Mazlina M. Functional status and health-related quality of life in patients with primary ıntracranial tumour. Med J Malaysia 2013;68(6):448-52.

6. Osoba D, Aaronson NK, Muller M, Sneeuw K, Hsu MA, Yung WK, Brada M, Newlands E. Effect of neurological dysfunction on health-related quality of life in patients with high-grade glioma. J Neurooncol 1997;34(3):263-78.

7. Rand MK, Van Gemmert AW, Hossain AB, Stelmach GE. Coordination deficits during trunk-assisted reach-to-grasp movements in Parkinson's disease. Exp Brain Res 2014;232(1):61-74.

8. Stożek J, Rudzińska M, Pustułka-Piwnik U, Szczudlik A. The effect of the rehabilitation program on balance, gait, physical performance and trunk rotation in Parkinson's disease. Aging Clin Exp Res 2016;28(6):1169-77.

9. Cabanas-Valdés R, Cuchi GU, Bagur-Calafat C. Trunk training exercises approaches for improving trunk performance and functional sitting balance in patients with stroke: a systematic review. NeuroRehabilitation 2013;33(4):575-92.

10. Isho T, Usuda S. Association of trunk control with mobility performance and accelerometry-based gait characteristics in hemiparetic patients with subacute stroke. Gait Posture 2016;44:89-93.

11. Bilgin S, Köse N, Karakaya J, Mut M. Traumatic brain injury shows better functional recovery than brain tumor: a rehabilitative perspective. Eur J Phys Rehabil Med 2014;50(1):17-23.

12. Picht T, Strack V, Schulz J, Zdunczyk A, Frey D, Schmidt S, Vajkoczy P. Assessing the functional status of the motor system in brain tumor patients using transcranial magnetic stimulation. Acta Neurochir (Wien) 2012;154(11):2075-81.

13. Bohannon RW, Wang YC, Gershon RC. Two-minute walk test performance by adults 18 to 85 years: normative values, reliability, and responsiveness. Arch Phys Med Rehabil 2015;96(3):472-7.

14. Verheyden G, Kersten P. Investigating the internal validity of the Trunk Impairment Scale (TIS) using Rasch analysis: the TIS 2.0. Disabil Rehabil. 2010;32(25):2127-37.

15. Mahoney FI, Barthel DW. Functional evaluation: The Barthel Index. Md State Med J 1965;14:61-5.

16. Likhi M, Jidesh VV, Kanagaraj R, George JK. Does trunk, arm, or leg control correlate best with overall function in stroke subjects? Top Stroke Rehabil 2013;20(1):62-7.

17. Jung K, Kim Y, Chung Y, Hwang S. Weight-shift training improves trunk control, proprioception, and balance in patients with chronic hemiparetic stroke. Tohoku J Exp Med 2014;232(3):195-9.

18. Silva P, Franco J, Gusmão A, Moura J, Teixeira-Salmela L, Faria C. Trunk strength is associated with sit-to-stand performance in both stroke and healthy subjects. Eur J Phys Rehabil Med 2015;51(6):717-24.

19. Isho T, Usuda S. Association of trunk control with mobility performance and accelerometry-based gait characteristics in hemiparetic patients with subacute stroke. Gait Posture 2016;44:89-93.

20. Pollock A, Baer G, Campbell P, Choo PL, Forster A, Morris J, Pomeroy VM, Langhorne P. Physical rehabilitation approaches for the recovery of function and mobility following stroke. Cochrane Database Syst Rev 2014;22(4):CD001920.

21. Verheyden G, Vereeck L, Truijen S, Troch M, Herregodts I, Lafosse C, Nieuwboer A, De Weerdt W. Trunk performance after stroke and the relationship with balance, gait and functional ability. Clin Rehabil 2006;20(5):451-8.

22. Verheyden G, Ruesen C, Gorissen M, Brumby V, Moran R, Burnett M, Ashburn A. Postural alignment is altered in people with chronic stroke and related to motor and functional performance. J Neurol Phys Ther 2014;38(4):239-45.

23. Kim TJ, Seo KM, Kim DK, Kang SH. The relationship between initial trunk performances and functional prognosis in patients with stroke. Ann Rehabil Med 2015;39(1):66-73.

24. Oh HM, Im S, Ko YA, Ko SB, Park GY. The sitting-unsupported balance score as an early predictor of functional prognosis in stroke patients: a pilot study. Ann Rehabil Med 2013;37(2):241-6.

25. French MA, Moore MF, Pohlig R, Reisman D. Self-efficacy mediates the relationship between balance/walking performance, activity, and participation after stroke. Top Stroke Rehabil 2016;23(2):77-83.

26. Kılınç M, Avcu F, Onursal O, Ayvat E, Savcun Demirci C, Aksu Yildirim S. The effects of Bobath-based trunk exercises on trunk control, functional capacity, balance, and gait: a pilot randomized controlled trial. Top Stroke Rehabil 2016;23(1):50-8.

27. Cabanas-Valdés R, Bagur-Calafat C, Girabent-Farrés M, Caballero-Gómez FM, Hernández-Valiño M, Urrútia Cuchí G. The effect of additional core stability exercises on improving dynamic sitting balance and trunk control for subacute stroke patients: a randomized controlled trial. Clin Rehabil 2016;30(10):1024-33.

28. Sharma V, Kaur J. Effect of core strengthening with pelvic proprioceptive neuromuscular facilitation on trunk, balance, gait, and function in chronic stroke. J Exerc Rehabil 2017;13(2):200-5.

28616 16784

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Spontan subaraknoid kanamayı takiben gelişen vazospazm sonrası serum ve serebrospinal sıvıda endotelin-1 düzeyleri

Emre BİLGİN, Kadir OKTAY, Semih Kıvanç OLGUNER, Gökhan ÇAVUŞ, Vedat AÇIK, Ali ARSLAN, Metin TUNA

Klorzoksazonun antibakteriyel etkisinin belirlenmesi

Mostafa NORİZADEH TAZEHKAND, Mehmet Bertan YILMAZ

Mezuniyet merkezlerinin Türkiye'deki ortopedi cerrahlarinin akademik kariyerine etkisi

Hanifi ÜÇPUNAR, Yalkın ÇAMURCU, Adem ÇÖBDEN, Seçkin ÖZCAN, Hakan SAYGILI, Hakan SOFU

Tip 2 diabetes mellitusu olan Türk yetişkinlerde tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanımı ve öz-etkililik düzeyi

Alime SELÇUK TOSUN, Handan ZİNCİR, Elif ELİŞ

Ratlarda cisplatin ototoksisitesinde adrenomedüllinin etkinliği

Nagihan BİLAL, Ergül Belge KURUTAŞ, Abdulkadir Yasir BAHAR, Bora BİLAL, Selman SARICA, İsrafil ORHAN, Adem DOĞANER, Meltem GÜNGÖR

Acil servise başvuran baş dönmesi olan hastaların değerlendirilmesi

Mürsel KOÇER, Akkan AVCI, Müge GÜLEN, Begüm Şeyda AVCİ, Salim SATAR, Filiz KOÇ

Acil serviste amilaz testlerinin kullanılması

Halit KARAKISA, Müge GÜLEN, Akkan AVCI, Salim SATAR, Banu KARA

İntihar amaçlı olmayan kendine zarar verme davranışı ve intihar ilişkisi; tanı, borderline kişilik bozukluğu ve mizaç ve karakter özelliklerinin rolü

Aylin KÜÇÜK, Seçil ÇETİNKAYA

Mantar zehirlenmesinde akut karaciğer yetmezliğinin yordayıcısı olarak nötrofil-lenfosit oranının rolü

Bengü Gülhan AYDIN, Gamze KÜÇÜKOSMAN, Özcan PİŞKİN, Dilek OKYAY, Bilgehan AÇIKGÖZ, Hilal AYOĞLU

Erişkin hastalarda genel ve rejyonel anestezinin kemik belirteçleri ve kırık iyileşmesi üzerine uzun dönem etkileri

Ebru BİRİCİK, Feride KARACAER, Ersel GÜLEÇ, Murat ILGINEL, Selçuk MATYAR, Ömer Sunkar BİÇER, Dilek ÖZCENGİZ