Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Coğrafi Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yalova termal kaplıcaları’nın rekreasyon ve turizm amaçlı kullanımının ekonomik değerinin seyahat maliyeti yöntemi ile tespit edilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü1
Görüntülenme :
502
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde rekreasyon ve turizm kaynaklarında sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için akılcı planlama ve yönetim çalışmaları doğrultusunda alternatifler geliştirilmektedir. Bu alternatifler ve planlama-yönetim yaklaşımları alanın özelliklerine, ekonomik değerine ve kullanıcı tercihlerine göre belirlenmektedir. Alan kullanım tiplerinin, değişimlerin, planlama ve yönetim yaklaşımlarının alana kattığı değeri belirlemek bu açıdan büyük önem taşımaktadır. Yalova Termal Kaplıcaları doğal kaynaklarıyla, rekreasyon ve turizm etkinliklerinin gerçekleştirilebileceği ayrıcalıklı potansiyel alanlardan birisidir. Bu makale; araştırma alanı olarak seçilen Yalova Termal Kaplıcaları'ndan, rekreasyon ve turizm amaçlarıyla yararlanmanın seyahat maliyeti yöntemi ile ekonomik değerinin belirlenmesi, elde edilen yararlanma değerlerinin yapılan yatırım tutarlarıyla karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Söz konusu amaçları gerçekleştirmek için; öncelikle izlenen yönteme bağlı olarak Yalova Termal Kaplıcaları'nda 154 anket uygulaması gerçekleştirilmiş ve SPSS 15.0 programına veriler girilerek çalışmanın veri tabanı oluşturulmuştur. Daha sonra, Seyahat Maliyet Yöntemi için gerekli istatistiksel analizler yapılmış ve rekreasyonel ve turizm amaçlı kullanım değeri belirlenmiştir. Rekreasyon ve turizm taleplerini etkileyen değişkenler tespit edilmiş, ayrıca Yalova Termal Kaplıcaları'na gelen ziyaretçilerin sosyo-ekonomik, kültürel ve demografik özellikleri arasındaki farklar da irdelenmiştir. Yapılan analizler sonunda; araştırma konusu Yalova Termal Kaplıcaları için, Seyahat Maliyeti Yöntemine göre, 1.239.014.400 TL/yıl tüketici rantı değeri tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

Nowadays, for supplying the sustainability in recreation and tourism issues, alternative tourism and recreation types were developed in the rational land use planning concept. These alternatives and planning-managing approaches derived from land properties, economic value of the area and user preferences. In this respect, determining the use value due to land use alternatives, changes, planning-managing approaches is quite important. The Yalova Termal Spring with its natural values is one of the distinguished potential areas where recreation and tourism activities can be carried out. Due to the features of the Yalova Termal Spring, a research has been undertaken with the aims of determining the recreational and tourism use value of Yalova Termal Spring, comparing use values with the total investment. 154 survey were conducted in the Yalova Termal Spring as part of the research. Then, the data was entered into the computer using SPSS 15.0 statistical program to create a database for the statistical analysis. After that, the recreational and tourism use values for the Yalova Termal Spring were calculated by doing necessary statistical analysis for Travel Cost Method. The effective variables on the recreational and tourism demands of the Yalova Termal Spring were determined. Lastly, socio-economic, cultural and demographic differences between visitors were investigated. As a result of the study, according to Travel Cost Method the annual consumer surplus value 1.239.014.400 TL/year was estimated for Yalova Termal Spring.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :