Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Coğrafi Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tarım alanlarının planlaması sürecinde swot analizi kullanımına bir örnek: sandıklı ilçesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü1
Görüntülenme :
679
DOI :
Özet Türkçe :

Dünya nüfusunun sürekli artması, yerleşim alanlarının da genişlemesini beraberinde getirmiştir. Önceleri tarım, orman ve otlak olarak kullanılan alanlar, günümüzde yerleşim alanlarına dönüşmeye başlamıştır. Bu durum, insanın yeryüzündeki en hayati faaliyeti olan tarımı, olumsuz yönde etkilemektedir. Tarım alanları daralma eğilimine girerken tarımsal ürünlere ihtiyaç sürekli artmaktadır. Bu nedenle, tarım alanlarının planlanması bir zorunluluk haline gelmiştir. Mekana yönelik planlama çalışmalarında yararlanılan süreçlerden biri de SWOT analizidir. SWOT analizi aracılığıyla tarım alanlarına farklı bakış açıları ile yaklaşılabilmekte ve uygun yararlanma tarzları tespit edilebilmektedir. Tarımsal potansiyel bakımından elverişli konumda olan Sandıklı ilçesindeki tarım alanlarının mevcut durumları ve doğal yapı ile ilişkileri, Sandıklı ilçesini SWOT analizinin uygulanabileceği bir idari birim durumuna getirmiştir. Doğal yapıdaki değişimler tarım alanlarını doğrudan etkilemektedir. Nerede hangi ürünün yetiştirilmesi gerektiği, hangi tarım yönteminin uygulanması gerektiği gibi bazı planlama önerilerinin geliştirilmesi, günümüzde çözülmesi gereken önemli bir problem durumundadır. Bu amaçla Sandıklı ilçesindeki tarım alanlarının mevcut durumu tespit edilecek ve yapılacak analizler yardımıyla uygun kullanım tarzları önerilecektir. Tarım alanlarına yönelik yapılan bu analizin, orman, otlak, yerleşim ve sanayi gibi diğer alanlara da uygulanması, mekanın bütünüyle planlanmasına yardımcı olacaktır.

Özet İngilizce :

The continuously growing world population is paralleled by the expansion of settlement areas. Areas which were used for agricultural purposes, forests and pastures are now turning into settlement areas. This situation has had an adverse effect on agriculture which is the most vital activity carried out by mankind. While the agricultural areas have taken a downsizing trend the need for agricultural products continues to grow. For this reason, the planning of agricultural areas has become mandatory. One of the processes taken advantage of when planning locations is the SWOT analysis. Through SWOT analysis it is possible to approach agricultural areas with a different perspective and determine appropriate beneficial methods. The present status of the agricultural areas in Sandıklı district which has a sound standing regarding agricultural potential and its relations with the natural structure has put Sandıklı district forward as an administrative unit in which the SWOT analysis can be applied. Any changes in the natural structure have a direct impact on agricultural areas. The development of various planning proposals about what crops should be grown where, what agricultural method should be applied are major problems which need to be solved. In order to resolve this matter, the present situation of the agricultural areas in Sandıklı district shall be determined and with the aid of the analysis to be carried out, appropriate utilization methods shall be recommended. This analysis which shall be carried for agricultural areas shall also be applied to other areas such as forests, pastures, settlement areas and industrial areas which shall contribute to the planning of the whole area.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :