Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Coğrafi Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Emirdağ ilçesinde göçlerin tarım alanlarına etkileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü1, Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü2
Görüntülenme :
529
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye'de sanayileşme ve şehirleşme süreci ile ortaya çıkan, 1950'li yıllardan sonra hızlanan, kırdan kente olan göçlerin çeşitli aşamalar geçirerek, tip ve şekiller kazanarak günümüze kadar ulaştığı bilinen bir gerçektir. Bu süreçte sürekli nüfus kaybeden kırsal alanda göçlerin çeşitli sonuçları ortaya çıkmaya başlamıştır. Arazi kullanım deseni ve tarımsal yapıdaki değişmeler bunların başında gelmektedir. Araştırmanın amacı gerek yurtdışına gerekse yurtiçine çok fazla göç vermiş olan Emirdağ ilçesi örneğinde yaşanan göç sürecinin tarımsal faaliyetler üzerinde arazi kullanımı açısından etkilerinin neler olduğunu belirlemektir. Diğer bir ifadeyle ilçede bugünkü mevcut arazi kullanımı ve tarımsal yapının oluşmasında göçlerin etkisini ortaya çıkarmaktır. İlçe kırsal alanında 1960'lı yıllara kadar artan nüfus daha sonra göçlerle azalmaya başlamış ve günümüzde köyler büyük ölçüde boşalmıştır. Geride kalan nüfusun yaşlılardan oluşması tarımsal üretimin devamlılığını engellediği gibi hiçbir üretimin yapılmadığı terkedilmiş tarım alanları da ortaya çıkmaya başlamıştır. Yine göçe bağlı olarak arazi mülkiyet dağılımında da bazı değişimler yaşanmıştır. Göç edenlerin arazilerini satın alma veya kiracı-ortakçı uygulamalarıyla köyde kalan çiftçi başına düşen işlenen tarım alanında artışlar görülmeye başlanmıştır. Kırsal kesimde azalan nüfus yoğunluğu ve kişi başına düşen arazi miktarındaki artışa rağmen tarımsal üretim henüz az sayıda büyük ve modern işletmelere dönüştürülememiştir.

Özet İngilizce :

Migration from rural to urban which appeared after industrialization and urbanization in Turkey, increased after 1950's years. Migration from rural to urban which is a knowm reality by transition from various stages, has come up till now by obtaining types and forms. The consequences of migration in rural area where population decreases exist, started to appeare in this process. Land use pattern and changes in farming structure are two essential ones of the other consequences. The aim of this study is to determine the effects of migration process on agricultural activities which are common in Emirdağ case where emmigration and internal migration occur, in terms of land use. In other words, it is to determine existing land use and effect of migrations on the formation of agricultural structure. The population which had increased up till 1960's in district rural area started to decrease by out migrations and exodus has been occuring in the villages of Emirdağ after 1960's. Nonmigrated population which consists of old people, has prevented the continuity of agricultural production thus farming area in which no production activities occur, started to appear. Some changes have been occuring in distribution of land ownership depend on outmigration effects, too. The increases in farming areas which are used as buying or hiring by the people who live in village , started to see increases. Although decreasing population density in rural areas and the increases in land size per person, agricultural production coud not be turned into a few of big and modern farming enterprises.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :