Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Coğrafi Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Akhisar ve manisa yörelerinin yağış ve kuraklık indisi dizilerindeki değişimlerin hidroklimatolojik ve zaman dizisi çözümlemesi ve sonuçların çölleşme açısından coğrafi bireşimi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü1
Görüntülenme :
452
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, yaklaşık son 30 yıllık dönemde Akhisar ve Manisa ovalarında gözlenen artan su sıkıntısının ve çölleşme süreçlerinin doğasını ve ulaştığı boyutu saptamak amacıyla, Akhisar ve Manisa yörelerinin iklimi ve hidroklimatolojik özellikleri ile iklim değişikliği ve değişkenliği ayrıntılı olarak çözümlendi. Çalışmada, Manisa Ovasını da içeren Aşağı ve Orta Gediz Ovaları ile Akhisar Ovasını temsil eden sırasıyla, Manisa, Salihli, Turgutlu ve Akhisar meteoroloji istasyonlarının uzun süreli verilerinden yararlanıldı. Manisa ve Akhisar yörelerindeki uzun süreli iklimsel değişimler ve eğilimler, yıllık ve mevsimlik normalleştirilmiş yağış indisi (NYİ) ve yıllık kuraklık indisi (Kİ) zaman dizileri kullanılarak çözümlendi. NYİ ve Kİ zaman dizilerinde gözlenen uzun süreli eğilimlerin doğası ve büyüklüğü (istatistiksel anlamlılığı), parametrik olmayan Mann-Kendall sıra ilişki katsayısı (τ) ve parametrik en küçük kareler doğrusal regresyon yöntemleri ile incelendi. Yıllık NYİ ve Kİ zaman dizilerine uygulanan eğilim sınamaları, Akhisar ve Manisa yörelerinde belirgin bir kuraklaşma eğiliminin yaşandığını ve bu eğilimin 1980'lerle birlikte kuvvetlendiğini; 2007-2008 döneminde ise, kuraklık olaylarının şiddetlendiğini gösterir.

Özet İngilizce :

This study performed a detailed analysis of climate and hydro-climatologic characteristics along with climate change and variability of the Akhisar and Manisa districts in order to climatologically determine nature and degree of observed increasing water scarcity and desertification processes over the Akhisar and Manisa plains during the period of about last 30 years. In the study, the data of stations having the long-term climatic series of observations have been made use of. The stations chosen for the study consist of Manisa, Salihli, Turgutlu and Akhisar meteorology stations of the Turkish State Meteorological Service, representing the Lower and Upper Gediz, Manisa and Akhisar plains, respectively. Long-term climatic variations and trends over the Manisa and Akhisar districts were analyzed by using time-series of annual and seasonal normalized precipitation index (NPI) and annual aridity index (AI). Nature and magnitude (statistical significance) of the observed long-term trends in the NPI and AI time-series were investigated with the non-parametric Mann- Kendal rank correlation coefficient (τ) and the parametric least-squares linear regression methods. Trend tests applied to the NPI and AI time-series indicate that the Akhisar and Manisa districts have faced an apparent drying trend, and this trend has become stronger since the 1980s along with the severe drought events during the period of 2007 to 2008.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :