Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Civilacademy Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çocuk istismarı ve ihmali: risk faktörleri ve çocukların psiko-sosyal gelişimi üzerindeki etkileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
2173
DOI :
Özet Türkçe :

Çocuk istismarı, çocuğun bir yetişkin tarafından ona zarar vermeyi amaçlayan davranış ve tutumlara maruz bırakılması olarak tanımlanırken, çocuk ihmali; anne, baba, bakıcı gibi çocuğun bakımından, sağlığından ve iyilik halinden sorumlu kişilerce yapılması istenen ve beklenen tutum ve davranışların ihmal edilmesi durumudur. Çocuk istismarı ve ihmali global bir problemdir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)'nün verilerine göre istismar ve ihmale maruz kalmış 15 yaş altı 40 milyon çocuğa sağlık ve sosyal bakım gerekmektedir. Yine, Türkiye'de yapılan çalışmalar çocuk istismarı oranının % 10-53 arasında olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada, çocuk ihmal ve istismarı kavramları, risk faktörleri ve çocuk üzerindeki psiko-sosyal etkileri açıklanacaktır. Çocuklar ile ilişki içerisinde olan aile bireyleri, öğretmenler ve uzmanların bu konu ile ilgili farkındalıklarını arttırmak amaçlanmaktadır. Bu amaçla; çocuk istismarı ve ihmali üzerine son yıllarda yapılmış olan çalışmalar incelenmiş, önleme programları önerilmiş ve multidisipliner yaklaşım tartışılmıştır.

Özet İngilizce :

While child abuse is defined as the exposure of child to the attitudes and behaviors that aim to hurt him/her by adults, child neglect is the situation in which the expected attitudes and behaviors that are not executed by the ones who are responsible for the care, health and well-being of child such as parents and babysitter. Child abuse and neglect are global problems. The World Health Organization (WHO) estimates that 40 million children below the age of 15 experience abuse and neglect requiring health and social care. Researches in Turkey indicated that the percentage of child abuse is 10-53%. The present study aims to explain child abuse and neglect concepts, prevalence, types, risk factors, and psychosocial impacts on child. Moreover, it aims to increase the awareness of family members, teachers who are in contact with the child, experts, and others on that subject. In that regard, recent research conducted on child abuse and neglect is studied and suggestions on the design of the child abuse prevention programs and a multidisciplinary approach are discussed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :