Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Civilacademy Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

A study on turkish engineering students beliefs about language learning

Yazarlar :
Yazar kurumları :
ngiliz Dili Eğtimi, Eğitim Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
450
DOI :
Özet Türkçe :

Many researchers including Brown (1994), Ellis (1994) and Hutchinson (1987) have investigated the roles of teachers and learners in language learning and stated that learners, as well as teachers, have their own attitudes and beliefs which are likely to influence the way they set their roles and within these roles, beliefs and attitudes deeply influence the whole educational process. On the basis of these claims, the main concern of this study is to find out the beliefs about language learning of Turkish engineering students and of their teachers. It was aimed to find out what beliefs about language learning Turkish engineering students at Dumlup›nar University have and whether there are significant differences between their beliefs and those of their teachers'. In this study, we used the Beliefs About Language Learning Inventory (known as BALLI questionnaire) by Horwitz (1985) and the statistical analysis result displayed the probability or significance as p= .000. Since the probability is less than .05 (p < .05), we reject the null hypothesis of no difference in favor of the alternative hypothesis that the difference is real.

Özet İngilizce :

Brown (1994), Ellis (1994) ve Hutchinson'nın da (1987) olduğu birçok araştırmacı, öğretmen ve öğrenenlerin dil öğrenimindeki rollerini araştırmışlar ve hem öğrenenlerin hem de öğretmenlerin oynadıkları bu rolleri etkileyen tutum ve düşünceleri olduğunu ortaya koymuşlar ve bu rollerin, tutumların ve düşüncelerin tüm eğitim sürecini derinden etkilediğini belirtmişlerdir. Bu iddialar temelinde araştırmanın ana hedefi Türkiye'deki mühendislik öğrencilerinin ve öğretmenlerinin yabancı dil öğrenimi ile ilgili inançlarını bulmaktır. Bu çalışmada Horwitz'e (1985) ait BALLI anketi uygulanmış olup, anlamlılık değeri p= .000 elde edilmiştir. Kısacası, Ho hipotezi reddedilmiş ve Hı hipotezi kabul edilmiştir. Bir başka ifade ile gruplar arasında manidar bir ilişki mevcuttur.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :