Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2012 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yerel yönetimlerdeki yönetim bilgi sistemleri ve karar destek süreçleri: manisa belediyesi örneği

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü1, Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programı2
Görüntülenme :
594
DOI :
Özet Türkçe :

Yerel yönetimler, Kent Yönetim Bilgi Sistemleri (YBS) sayesinde mevcut durumu izleyerek, sağlıklı karar verebilmekte, kente ve kentliye ait mülkiyet bilgileri, imar planları, altyapı bilgileri, bina, işyeri, konut envanterleri, yerel vergi kayıtları gibi bilgilere kolaylıkla erişip sorgulayabilme sayesinde altyapı planlamasında iyileştirmeler, sicil sorgulama işlemleri, tahsilâtların ve borç ödemelerinin yapıldığı vezne, emlak, çevre temizlik vergisi, beyanname, ilam reklamı ve ruhsat işlemleri ve halkla ilişki hizmetlerinin geliştirilmesi gibi birçok görevi verimli bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. YBS'lerinin bütün sunduğu imkânlara rağmen, kentlinin yönetime doğrudan katılımı ve alınan kararlarda ne kadar belirleyici oldukları yerel yönetim gündemleri için sorun teşkil etmeye devam etmektedir. Kent Konseyleri yapılanmasının bu soruna optimum çözüm sunduğu göz önüne alınırsa, Kent YBS'nde Kent Konseyinin yerini sorgulamamız yerinde olacaktır. Kent Konseyleri Bilgi Sisteminin, Kent YBS'nin bir parçası olması örgüt olarak belediyenin iç işleyişine ilişkin büyük değişiklikler getirmemekle birlikte, e-belediye uygulamalarının üst YBS'nin karar destek uygulama yapısını somut olarak oluşturmaktadır. Bu sayede kent konseyi organları, ev veya ofislerindeki bilgisayardan internet'e bağlanarak, yer ve zamana bağlı kalmadan Kent Konseyi karar mekanizmasında kolayca yer alabilecektir. Bu çerçevede, ilgili çalışmada, YBS'ler ve Kent Konseyleri hakkında genel bir tarama yapıldıktan sonra, Manisa Belediyesi'nde Kent Bilgi Sistemlerinin mevcut hali ve bunlara kent konseylerinin karar alma süreçlerinin Kent YBS sistematiğine uygulanmasına dair açılımlar tartışılacaktır.

Özet İngilizce :

Local administrations by means of utilizing Urban Information Management Information Systems, can carry out a healthy decision-making process by means of monitoring the present situation, including an efficient provision of social services of keeping records of urban planning, infrastructure, property ownership, settlements, registry queries along with different payments of environmental and property taxes, declaration of court decisions, thereby contributing to public relations. Direct participation of urban residents to urban management and decisions related, yet, constitutes an important problem. Urban Councils have to be located on the Urban Information Management Systems as the former has been an optimal mean of remedies. As urban councils become objects of Urban Information Management Systems, they will bring along a number of innovations including e-municipal application, henceforth, offering as an important tool for decision making for municipal management. By such a scheme, organs of urban councils will contribute to institutional decision making via internet irrespective of time and space. Given the perspective, the study proposes to analyze the application of urban information systems to Manisa Urban Council by means of diagnosing the present situation at Manisa Municipality.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :