Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2012 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Vaka çalışması: inovatif kültürün oluşturulmasında personel yeterliğinin önemi

Yazar kurumları :
Ordu Üniversitesi, Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
514
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşen rekabet ortamında, "geleceğin kuruluşu" olmanın yolunun, yeni ve farklı olanı yapmaktan, yani yaratıcılıktan geçtiğini, bu nedenle de tüm kuruluşların yaratıcı stratejilere, yeni yöntemlere, yeni çözümlere duydukları ihtiyacın bir kez daha altı çizilebilir. Değişime olan entegrasyon sürecindeki girişimlerin de etkisiyle kuruluşların rekabet avantajı edinmeleri için inovasyon hamlesi içinde oldukları yakından gözlemlenmektedir. Kurulduğu dönemden beri verimlilik ve etkinlik odaklı çalışmış bir örgütün inovatif bir kültürün gerektirdiği yaratıcı ve yenilikçi bir yapı sergilemesi birden bire olmayacaktır. Söz konusu süreç gerek personel yeterlilikleri açısından zorlu bir mücadele alanı olacaktır. Bu çalışmada inovatif kültürün oluşturulmasında yapılması gerekenler genel hatlarıyla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte çalışmada ortaya atılan düşünce bir vaka çalışması ile desteklenmektedir. Çalışmaya konu olan vaka Ankara sınırları içerisinde faaliyet gösteren kurumsal anlamda önemli yollar almış özel bir sağlık kuruluşundaki uygulama ve düzenlemelerdir.

Özet İngilizce :

The way of being "future organization" at globalized competitive environment is make the new and the different in other words creativity, therefore the needs to innovative strategies, new methods and solutions of organizations should be once again underlined. Organizations by reason of the integration process of change initiatives is closely observed to acquire a competitive advanges in innovation move. If an organization that focused on efficiency and effectiveness since its establisment, its difficult to show innovative and creative structure as required from innovative culture in a short time. This time will be a compelling area in terms of personel qualifications. In this study, the directions to create innovative culture was exposed roughly!. And the ideas put forward, is supported with a case study. The case under study in Ankara, Turkey proceeded well located within a private health institution in the corporate sense.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :