Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2013 , Cilt 11 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de kalkinma ajanslarinin yerel ekonomi üzerine etkileri: zafer kalkinma ajansi örneği

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi, Demirci Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
496
DOI :
Özet Türkçe :

Bölgeler arası gelişmişlik farklılıkları, değişik ölçülerde olsa da her ülkede karşılaşılan önemli bir sorundur. Günümüzde pek çok ülke, geneli kapsayan dengeli bir büyüme performansı gösteremediğinden bölgesel gelişme farklılıklarının yol açtığı sorunlarla karşı karşıya kalmışlardır. Bu nedenle ülkeler, dengeli büyümeyi sağlarken bölgeler arası gelişmişlik farklarını gidermek amacıyla yeni arayışlar içine girmişlerdir. Bu konuda üzerinde yoğun bir şekilde durulan yaklaşım ise Bölgesel Kalkınma Ajansları (BKA)‟dır. Özellikle 1980‟li yıllardan sonra küreselleşmenin de etkisi ile bölgesel kalkınmaya olan ilgi artmış ve bölgesel kalkınma ajanslarının kurulması düşüncesi ön plana çıkmıştır. Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra pek çok ülkede uygulama örneği bulunan BKA‟lar, kurulduğu bölgenin avantajlı ve dezavantajlı olduğu alanları belirleyerek sahip olunan potansiyelin harekete geçirilmesi yoluyla kalkınmayı sağlamada önemli bir itici güç olmuştur. Bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının önemli boyutlarda olduğu ülkemizde bu sorun, 1960‟lı yıllardan sonra merkezi planlama yoluyla giderilmeye çalışılmış ancak beklenen etki yaratılamamıştır. Ülkemiz, AB‟ye uyum sürecinde bölgesel kalkınma politikalarında bazı değişikler yapmış ve geri kalmış bölgelerin kalkındırılması amacıyla BKA modelini uygulamaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye‟de 1990‟lı yıllardan sonra uygulamaya konulan bölgesel kalkınma ajanslarının yerel ekonomi üzerinde olan etkilerini TR 33 Bölgesinde faaliyet gösteren Zafer Kalkınma Ajansı özelinde ele almaktır.

Özet İngilizce :

Development disparities between regions is an important problem encountered in each country. Today, many countries have faced challenges caused by regional disparities as they have not shown a balanced growth performance. For this reason, countries have entered into a new quest in order to resolve regional disparities and achieve a balanced growth. The approach focused on the topic is Regional Development Agencies. Especially after the 1980s, the effect of globalization has increased an interest in regional development and the idea of establishing regional development agencies came to the fore. Regional Development Agencies in many countries have been an important driving force in ensuring development providing to mobilization of possessed the potential. Inter-regional development disparities in our country are very significant. This problem was solved by central planning after 1960s but expected effects haven‟t come into being. Our country is in the process of harmonization with the EU, regional policies have made some changes and regional development agency model has been implemented in order to growth of underdeveloped regions. The purpose of this study, is to consider the impact on the local economy, especially Zafer Development Agency operating in the TR33 region will be examined in a general framework of Regional Development Agencies.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :