Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2011 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye'de hayat dışı sigorta sektörünün 2002-2009 dönemi itibariyle etkinlik analiz

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi Demirci Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
410
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma ile 2002-2009 yılları arası Türkiye de faaliyet gösteren hayat dışı (elementer) sigorta şirketlerinin teknik etkinlikleri sektörel bazda incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla non-parametrik yöntem olan ve farklı girdi-çıktı bileşenlerini inceleme imkanı sunan Veri Zarflama Analizinden yararlanılmıştır. Analizde girdi olarak; acente sayısı, çalışan sayısı ve sabit varlıklar, çıktı olarak ise toplanan primler, bilanço karı ve teknik kar kullanılmıştır. Çalışma sonucunda 2003, 2005 ve 2006 yılında sigorta sektörünün etkin çalışmadığı tespit edilmiş ve potansiyel iyileştirme tablosu düzenlenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

With this study, the technical efficiencies of non-life Insurance Companies between 2002-2009 which are active in Turkey is examined on a sectoral base. To do this, we benefited from Data Envelopment Analysis which facilitates to examine different input-output componants and which is a non-parametric method. As inputs; the number of agents, the number of staff, stable entities and as outputs the total premium, disposable profit and tecnical profit are used. As a consequence of this study, it’s stated that in 2003, 2005 and 2006, the insurance sektor operates inefficiently and a potential rehabilitation table is designed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :