Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2011 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkischer eu-skeptızısmus und aussenpolıtık die frage nach eventuellen alternativen der türkei außerhalb der europaischen union und deren sichtbarkeit in der neuen außenpolitik der türkei

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
320
DOI :
Özet Türkçe :

Der mögliche Beitritt der Türkei zur Europäischen Union (EU) ist von großer Bedeutung für die internationale Politik. Seit dem Beginn der Mitgliedschaftsverhandlungen (2005) nimmt aber auf beiden Seiten die Zahl der Bürger ab, die glauben, ein Türkeibeitritt werde überhaupt erfolgen. Unter diesen Umständen werden von verschiedenen Gruppen in der Türkei unterschiedliche Alternativen zur EU-Mitgliedschaft vorgeschlagen – z. B. die "Türkische Union" (die Zusammenarbeit mit den Turk-Staaten im Kaukasus und in Zentralasien), die "Islamische Union" (die Zusammenarbeit mit den islamischen Ländern) oder die "Euro-Asiatische Allianz" (die Zusammenarbeit mit Russland, China, Indien und dem Iran). In diesem Artikel werden diese Alternativen erläutert und diesbezügliche Haltungen der türkischen Parteien verdeutlicht. Die Hauptthese lautet hierbei, dass die Türkei trotz dieser formulierten Alternativen eine multidimensionale Außenpolitik verfolgt und die EU-Mitgliedschaft dabei als die Hauptoption erachtet.

Özet İngilizce :

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) olası girişi konusu, uluslararası siyaset için büyük değer taşımaktadır. Fakat, üyelik müzakerelerin başlangıcından (2005) itibaren her iki tarafta da Türkiye'nin üyeliğinin gerçekleşeceğine inanan vatandaşların sayısı azalmaktadır. Böyle bir atmosferde, Türkiye'de çeşitli gruplar tarafından AB üyeliğine çeşitli alternatifler önerilmektedir – örneğin Türk Birliği (Kafkasya ve Merkez Asya'daki Türkî Cumhuriyetler ile işbirliği), İslam Birliği (İslam ülkeleri ile ortak çalışma) ya da Avrasyacılık (Rusya, Çin, Hindistan ve İran gibi Asyalı ülkelerin ortak hareket etmesi). Bu makalede, öncelikle, zikredilen bu alternatifler açıklanacak; sonra, üç büyük Türk partisinin (Ak Parti, CHP ve MHP) ilgili tasarrufları aydınlatılacaktır. Makalenin temel tezi şu olacaktır: Formüle edilen / sözü edilmiş çeşitli AB alternatiflerine rağmen, Türkiye, çok boyutlu bir dış politika izlemekte ve bu bağlamda AB üyeliğini baş opsiyon telakki etmektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :