Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2013 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk tekstil ve hazır giyim sektörlerinin gümrük birliği sonrası ab–15 ülkeleri karşısındaki rekabet gücü

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü1, Celal Bayar Üniversitesi, Ahmetli Meslek Yüksekokulu2
Görüntülenme :
316
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye, 1980 sonrası dönemde ithalata dayalı içe dönük ekonomi politikasından, ihracata dayalı dışa açık bir ekonomi politikası izlemeye başlamıştır. Türkiye'nin en büyük ihracat pazarlarından birisi Avrupa Birliği (AB)'dir. AB ile Gümrük Birliği'ni gerçekleştirmesi sonucunda endüstriyel sektörlerde yoğun bir rekabet süreci yaşamaya başlamıştır. Türkiye'de dışa açık büyüme modelinin başlangıcından itibaren öncelikli ve sürükleyici sektörlerinden birisi tekstil ve hazır giyim sektördür. Bu nedenle sektörün dış rekabet gücünün düzeyi önemlidir. Bu çalışmada, Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler (AKÜ) yaklaşımı ile Türkiye tekstil ve hazır giyim sektörünün, AB ülkeleri karşısında açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükleri incelenecektir.

Özet İngilizce :

Turkey had an inward-looking economic policy based on the post 1980 period firstly then Turkey followed an economic policy based on the outward-looking. One of the biggest market for exporting of Turkey is European Union (EU). As a result of realization of the Customs Union with the EU, industrial sectors have started to experience intense competition in the process. Priority from the beginning of an open model of growth in Turkey is textile and clothing sectors. Therefore, the external competitiveness of the sector level is important. In this study, the revealed comparative advantages approach in textile and clothing sectors examined between EU countries and Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :