Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2012 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk bankacılık sektöründe iç denetim faaliyetlerinin uygulamalı olarak incelenmesi

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü1, Dumlupınar Üniversitesi, Domaniç Meslek Yüksekokulu2
Görüntülenme :
476
DOI :
Özet Türkçe :

Geçmişte ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünyada yaşanan bankacılık krizleri yetersiz iç kontrol sisteminden kaynaklanmıştır. Yaşanan krizlerin olumsuz etkileri, bankacılık sisteminde iç denetim sisteminin kurulmasına ve işleyişine yönelik tedbirler alınması gerektiğini göstermiştir. Bu amaçla BIS(Bank of International Settlements), bankacılık denetimiyle ilgili konuların açıklanması ve dünya genelinde bankacılık denetiminin kolaylaştırılması amacıyla tavsiye niteliğinde uzlaşılar seti olan BASEL kriterlerini yayımlanmıştır. Ülkemizde ise BDDK tarafından bankaların iç denetim sistemlerine yönelik yasal düzenlemeler hazırlanmış ve yürürlüğe konmuştur. Bu düzenlemelerle Türk bankacılık sektöründe, faaliyetlerin icrası, iletişim kanallarının ve bilgi sistemlerinin işleyişi, finansal raporlama sistemi, uyum kontrollerinin yerine getirilme derecesi gözetim ve denetim altına alınmıştır. Amaç, bankacılık faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi, ekonomik gelişme ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunulmasıdır. Bu çalışmada Türk bankacılık sektöründe iç denetim faaliyetleri üzerinde durulmuş, merkezi Türkiye'de bulunan bir bankanın iç denetim faaliyetleri uygulamalı olarak incelenmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

In the past, banking crisis all over the world including the ones in our country used to be caused by insufficient internal control system. The negative effects of crisis experienced have proved that precautions need to be taken towards establishments and applications of sufficient and reliable internal audit systems in banking industry. For this purpose, BIS (Bank of International Settlements) issued BASEL criteria, that is, an advisory set of reconciliations with the idea of facilitating internal audits. In our country, legal arrangements related to internal auditing systems, have been prepared and put into applications by BDDK. With these legal arrangements proper supervision and control for carrying out operational tasks, enforcing operations of communication channels and information systems as well as reconciliation controls and financial reporting systems have been taken under control. The main purposes are facilitating the efficiency and effectiveness of banking system and contributing to economical development as well as sustainable consistent economical growth. In this study, internal audit systems in Turkish banking industry have been focused on and internal audit applications of a bank with headquarters in Turkey have carefully analyzed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :