Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2010 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Turizm sektörünün türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F.1, Celal Bayar Üniversitesi U.B.Y.O.2
Görüntülenme :
430
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, çok geniş turizm potansiyeline sahip olan Türkiye nin turizm sektörünün ülke ekonomisindeki yeri, önemi ve etkileri de erlendirilecektir. Ayr ca, turizm sektörünün turizm gelirleri ve giderleri gibi do rudan etkilerinin yan nda, ödemeler bilançosu ve istihdam üzerindeki etkileri de araştıralacaktır. Türkiye ekonomisi üzerindeki bu etkilerin de erlendirilebilmesi için, net turizm geliri ve yabanc turist sayısı degişkenlerinin büyüme ve d ödemeler bilançosu degişkenleri üzerindeki etkileri nedensellik analizi yöntemiyle analiz edilecektir.

Özet İngilizce :

In this study the importance, position and the effects of tourism sector in the economy of Turkey which has a great potential of tourism will be examined. In addition to analyzing the direct effects of tourism sector, like incomes and expenses of tourism sector, the effects of tourism sector on the employment and tourism incomes of the country s balance sheet will be studied. In order to analyse these effetcs on the economy of Turkey, the effect of the variables of net tourism income, the number of tourists on the economic growth and the country s balance sheet of payments will be analysed with the method of casualty analysis.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :