Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2011 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Turgutlu hüseyin ağa kütüphanesi

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
492
DOI :
Özet Türkçe :

Bilginin elde edilmesinde eğitim kurumları kadar kütüphanelerin de önemli bir yeri vardır. Bunun farkında olan Osmanlılar vakıflar eliyle bazen camilerin ve medreselerin içerisinde bazen de müstakil olarak kütüphaneler kurmuşlardır. Bu kütüphaneler vakfı kuran kişinin belirlediği şartlara göre hizmet vermekte idi. Osmanlı şehir ve kasabalarında bu şekilde kurulan yüzlerce kütüphane bulunmaktadır. Çalışmamıza konu olan Turgutlu Hüseyin Ağa Kütüphanesi de bir vakıf eseri olup 1846 yılında kurulmuştur. Hüseyin Ağa, kurduğu kütüphane ile ilgili bir vakfiye tanzim ettirmiştir. Bu vakfiye 287 numaralı Manisa Şer’iyye Sicili’nde ve Vakıflar genel Müdürlüğü Arşivi’ndeki 592 numaralı Vakfiye defterinde kayıtlıdır. Bu çalışmada bu vakfiyede yer alan bilgiler doğrultusunda kütüphanenin çalışma koşulları, gelir kaynakları ve görevli personeli hakkında bilgi verilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Libraries are as an important source of information as educational institutions. Having appreciated this, Ottomans founded through vaqfs some libraries in mosques and madrasas. Those libraries provided a service based on the conditions the founder of librray, waqf holder, provided. There were hundreds of libraries founded in the Ottoman towns and cities. Like those, Huseyin Agha Library in Turgutlu dated 1846 was a waqf foundation and worked in similar ways. Huseyin Agha organized a waqfıye for the library he had founded. This waqfıye was registered in a Manisa Şeriyye sicili (court records) numbered 287 and in an account numbered 592 in the Archive of General Office of Foundations (Vaqfs). This article, based on archival documents, provides information on how library worked, what its sources of income were and who were employed there

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :