Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2009 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tüketicilerin kredi kartı marka tercih nedenlerinin kümeleme analizi ile incelenmesi: muğla örneği

Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
365
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada kredi kartı kullanıcılarının kredi kartı marka tercihlerine ait tercih nedenlerinin gruplanması amaçlanmaktadır. Muğla ili Merkez ilçede yaşayan tüketicilere; kredi kartı markalarını hangi özellikleri nedeniyle tercih ettiklerinin belirlenmesi amacıyla bir anket çalışması yapılmıştır. Alınan sonuçlar parametrik ve parametrik olmayan istatistiki yöntemlerle sınanırken; kredi kartı marka tercih nedenlerinin gruplar altında toplanması amacıyla Kümeleme (Cluster) Analizi uygulanmıştır. Tüketicilerin mevcut kredi kartı marka tercihlerinde etkisi olduğu değişkenlerin üç ana küme altında olmak üzere toplam dokuz alt kümede gruplandığı görülmüştür

Özet İngilizce :

In this research, it is aimed to group the variables that affect the credit card consumers’ credit card brand choice. A survey has been applied to the consumers living in Mugla city to define for what features they prefer the credit card brands they use. While the results are analyzed by parametric and non-parametric statistical methods, cluster analysis is used to group the variables which are thought to have an effect on consumers’ credit card brand choice. These variables are clustered under three main group and nine sub-groups.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :