Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2012 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Topluma hizmet uygulamaları dersinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Bahçe Kenan Evren Paşa İlköğretim Okulu, Matematik Öğretmeni1, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü2
Görüntülenme :
398
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, topluma hizmet uygulamaları (THU) dersinin, paydaş görüşlerini esas alarak değerlendirmesini yapmaktır. 2006 yılından itibaren zorunlu okutulan THU dersinin amacı öğretmen adaylarına toplumsal duyarlılık ve öğretmenlik mesleğinin duygusal boyutunu kazandırmaktır. Bu çalışma katılımcı/işbirlikçi değerlendirme modeli kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde dersi alan 200 öğretmen adayı, örneklemini anketin uygulandığı 100 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Ayrıca 34 öğretmen adayı, 11 kurum/kuruluş yetkilisi ve 7 öğretim elemanıyla görüşülmüştür. THU dersinin işlenişinde ortaya çıkan temel sorunların resmi izinler, plansızlık, maddi kaynakların sağlanamaması, iletişim problemleri ve ölçme değerlendirme konularında yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Dersin daha iyi işlenebilmesi için danışman öğretim elemanlarının projenin yapıldığı kurum/kuruluşlara giderek çalışmalara öğretmen adaylarıyla birlikte daha fazla katılması, valilikte bir THU koordinatörü belirlenmesi, dersin paydaşlarının bir araya gelerek dönem çalışma planı oluşturması, proje tanıtımının ve sonuçlarının üniversitenin internet sayfasında ve yerel basında tanıtılması ve değerlendirmenin not ile değil performansa dayalı başarılı/başarısız şeklinde yapılmasının uygun olacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to evaluate the community service applications course on the basis of stakeholders views. Community service applications is a compulsory course in faculties of education since 2006. The purpose of this course is to raise awareness in preservice teachers for social sensitivity and to introduce them the emotional aspetcts of teaching as a profession. The study was conducted using the participatory/collabrative evaluation model. The population of the study consists of 200 students who took the course, and sample for survey is determined as 100 students selected randomly from population. Moreover, interview was conducted with 34 preservice teachers, 11 officer from institutions/organizations, and 7 instructors. According to research results, basic issues faced during this course are determined as obtaining official permissions, bad planning, insufficent financial resources, communication problems and measurement and evaluation. The study offers the following suggestions to improve the course effectiveness: consultant instructors should participate the projects more with preservice teachers in related institutions/organizations; there should be a course coordinator in city governor's office; stakeholders in course projects should come together and prepare a course study plan; the project and its results should be introduced on the university web page and in local media; and performance based assessment such as successful or failed should be used.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :