Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2013 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Theorien des wahlverhaltens im vergleich und die anwendungsmöglichkeiten für die türkischstämmigen wählerschaft in deutschland

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Forschungszentrum für Türkei-EU-Deutschland (Zf-TEUD) (Türkiye-Avrupa Birliği-Almanya Araştırmalar Merkezi, Hamburg/Almanya)1
Görüntülenme :
431
DOI :
Özet Türkçe :

Das Ziel der Untersuchung besteht darin, die Theorien des Wahlverhaltens, ihre Erklärungsmöglichkeiten, Grenzen und Übertragungsmöglichkeiten auf die Situation der türkischstämmigen Wählerschaft darzustellen. Während die soziologische Theorie das Wahlverhalten durch die langfristig wirksamen sozialstrukturellen Faktoren erklärt, basiert die Cleavage-Theorie auf den vier Hauptkonflikten: Zentrum/Peripherie, Staat/Kirche, Stadt/Land und Arbeit/Kapital. Diese Konflikte bestimmen das Wahlverhalten. Dagegen erklärt der sozialpsychologische Theorie die Wahlentscheidung mit den psychologischen Variablen Parteiidentifikation, Themenorientierung und Kandidatenorientierung. Die Wahlentscheidung der Personen ist nicht sozialstrukturell determiniert, sondern das Ergebnis dieser lang- und kurzfristigen Einflüsse auf das Individuum. Das rationale Theorie beruht auf der Annahme, dass der Wähler nach der Kosten-Nutzen-Kalkulation entscheidet. Diese Theorien setzen unterschiedliche Schwerpunkte, Fragestellungen, Hypothesen und Vorgehensweisen. Deswegen gibt es in der Wahlforschung auch keine einheitliche Erklärung für das Wahlverhalten. Jedes Modell hat eigene Grenzen, auf die es sich beschränkt als auch Möglichkeiten, die wichtige Elemente der Wahlentscheidung erklären können. Es handelt sich beim Wahlverhalten im Migrationsprozess um einen komplexen Entscheidungsprozess. Das Wahlverhalten der türkischstämmigen Wählerschaft kann nicht durch das einzelne Theorie, sondern durch die Kombination dieser Theorien erklärt wird.

Özet İngilizce :

Seçmen davranışı teorileri, bu teorilerin odak noktaları, sınırları, seçmen davranışlarını açıklama güçleri ve Almanya’daki Türk kökenli seçmenlere uygulanma olanakları bu araştırmanın amacıdır. Seçmen davranışını uzun süreli sosyalyapısal ve çevresel faktörlerin etkisine bağlayan sosyolojik teorinin aksine çatışmacı teori, seçmenlerin politik davranışını dört ana çatışma noktası ile açıklar: Merkez/Çevre, Devlet/Kilise, Tarım/Endüstri ve İşci/İşveren. Bu dört ana çatışma bireylerin seçmen davranışını da belirler. Buna karşılık sosyalpsikolojik teori seçmen davranışını açıklama da psikolojik değişkenleri, yani bir parti ile özdeşleşme, politik konular ve parti lideri ile adaylarının değerlendirilmesini kullanır. Bu durumda seçmen davranışı, uzun süreli etkiye sahip olan çevresel ve sosyal faktörlerin değil, uzun ve kısa vadeli etkenlerin kişisel karşılaştırılmasının bir sonucudur. Rasyonalist teoriye göre ise seçmen, kendi kişisel fayda ve zararlarını hesaplar, bu hesaplar üzerinden partileri karşılaştırır ve kendi çıkarına en uygun partiyi seçer. Bütün bu teorilerin kendilerine özgü odak noktaları, sorunsalları, hipotezleri, yöntemleri, birleştikleri ya da karşı oldukları noktaları vardır. Bundan dolayı siyaset sosyolojisinde seçmen davranışını açıklayan tek bir teori yoktur. Almanya’daki Türk kökenli seçmenlerin seçmen davranışını açıklama da tek tek bu teoriler yeterli değildir, çünkü göçmelik durumu parti tercihinde en önemli etken olarak ortaya çıkmaktadır. Onların politik davranışı, ancak bu teorilerin bir kombinasyonu ile daha akıcı açıklanabilir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :