Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2010 , Cilt 8 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The beliefs of university foreign language students and their teachers about language learning

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü1
Görüntülenme :
427
DOI :
Özet Türkçe :

Learners’ beliefs influence their consciousness, attitude towards learning, learning strategies and policies. Teachers’ beliefs also strongly influence their teaching behavior, methods, and learners’ development. Determination of learners’ and teachers’ beliefs in language teaching/learning process will be helpful in forming effective learning/teaching methods. This paper reports on a study that investigated the beliefs about language learning of 156 English as a foreign language (EFL) students and 19 EFL teachers in the Department of Foreign Languages at Celal Bayar University of Manisa. The primary aim of the study was to explore what beliefs the students in prep classes held about learning EFL. The study also intended to determine if the beliefs of the learners and their teachers displayed a change. Data were collected using a 34-item Likert-Type scale (Horwitz’s BALLI - Beliefs about Language Learning Inventory), modified for the Turkish EFL learners and their teachers. Data were analyzed descriptively and the results were given as percentages. Beliefs of learners were classified under five subheadings as suggested by Horwitz (1988). The results of this study demonstrated that EFL learners have a broad range of conceptions both similar to and different from those reported by their teachers

Özet İngilizce :

 

Öğrencilerin inançları onların bilinçlerini, öğrenmeye karşı tutumlarını, öğrenme stratejilerini ve öğrenme politikalarını etkiler. Öğretmenlerin inançları da öğretme davranışlarını, yöntemlerini ve öğrenci gelişimini önemli bir şekilde etkiler. Dil öğrenme/öğretme sürecinde öğrenci ve öğretmen inançlarının belirlenmesi etkili öğrenme/öğretme yöntemleri oluşturmada yardımcı olacaktır. Bu çalışma, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünde 156 İngilizce hazırlık sınıfı öğrencisi ve 19 İngilizce okutmanının dil öğrenme üzerine olan inançlarını bildirmektedir. Çalışmanın birincil amacı hazırlık öğrencilerinin ve öğretmenlerinin İngilizce öğrenme hakkındaki inançlarını belirlemekti. Çalışma ayrıca, öğrenci ve öğretmen inançlarında farklılık olup olmadığını tespit etmeyi de amaçladı. Veriler, Türkçe’ye çevrilerek ve İngilizce’yi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilere ve öğretmenlerine uyarlanarak, 34 maddeli Likert tipi bir ölçek olan ve Horwitz (1988) tarafından geliştirilen Dil Öğrenimi hakkında İnanç Envateri – BALLI ile toplandı. Veriler tanımlayıcı istatistikle analiz edildi ve sonuçlar yüzde olarak verildi. Öğrenci ve öğretmen görüşleri Horwitz (1988) tarafından önerilen beş alt başlık altında sınıflandı. Çalışmanın sonuçları öğrencilerin öğretmenler tarafından bildirilen inançlara hem benzer hem de farklı çok sayıda kavrama sahip olduklarını gösterdi.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :