Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2013 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Structural problems in effective utilization of the eu’s structural and the cohesion funds and non-governmental organizations as a betterment factor

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
323
DOI :
Özet Türkçe :

The EU's The cohesion and the structural funds could be used in wasteful and deviated projects that are out of the Union's common interests. Evidences in hand are coerced structural amendments and new arrangements in making use of the funds. The aim at this study is, by acting from financial aids and instruments that the EU is forwarding to Turkey in the course of candidacy, to analyze the basic characteristics of potential problems and institutional mistakes in the utilization of these funds and, to discuss solution proposals. Initially, the generating aims of the cohesion and the structural funds then the characteristics of structural weaknesses in the process of utilization will be treated. In the course of preparation of new financial and politic framework that will be in force between 2007 and 2013 in the EU, the basic features of structural corrections in the cohesion and the structural funds will be studied. By dealing with the arguments advocated by a coalition that is consisted of a great number of NGOs from 27 member countries to join process in a very stage in order to provide proper use of the funds, the topic will be analyzed in the context of the project cases with problems. These funds constitute substantial financial assistance to the recipient countries and regions that shapes the long-term economic, environmental and social development as long as they are used properly. Unfortunately, in some cases, the funds are being disbursed at some projects that are harmful to the environment and unsustainable development in the transport and construction sectors. If they are not subject to full public scrutiny and consultation, they may end up supporting private rather than public interests and even be subject to fraud and corruption. . At this point, non-governmental organizations (NGOs) play an important role in securing the proper use of EU funds. In Turkey as well, NGOs involvement helps secure transparent and democratic decision-making and contributes overall to a better use of the funds by bringing independent expertise, raising public awareness and monitoring the workings of authorities. At the scope mentioned above, in the course of restructuring the funds, fundamental problems and basic characteristics of the process will be discussed to bring forth some proposals for implications in Turkey.

Özet İngilizce :

AB yapısal ve uyum fonlarının, birliğin ortak çıkarlarının dışında, hedefinden sapmış ve savurgan projelerde kullanılması mümkün olabilmektedir. Eldeki veriler fonların kullandırılmasında yapısal değişiklikleri ve yeni düzenlemeleri zorunlu kılmıştır. Bu çalışmanın amacı, adaylık sürecinde AB'nin Türkiye'ye yönelik uygulamakta olduğu mali yardımlar ve mali araçlardan hareketle bu fonların kullanılmasındaki potansiyel problemlerin ve kurumsal yanlışlıkların temel niteliklerinin analiz edilmesi ve çözüm önerilerinin tartışılmasıdır. Önce, AB yapısal ve uyum fonlarının oluşturulma amaçları sonra da bu fonlardan faydalanma sürecindeki yapısal zafiyetlerin nitelikleri ele alınacaktır. AB'de 2007-2013 yılları arasında geçerliğini koruyacak yeni mali ve politik çerçeve hazırlanırken, yapısal ve uyum fonlarının geçirmekte olduğu yapısal değişikliklerin temel unsurları irdelenecektir. Üye 27 ülkeden çok sayıda sivil toplum örgütlerinin meydana getirdiği bir koalisyonun bu fonların gereği gibi kullanılması amacıyla, sürece bir çok aşamada dahil olmak için ileri sürdükleri argümanlar ele alınarak konu problemli proje vak'aları bağlamında analiz edilecektir. Bu fonlar gereği gibi kullanıldığı ölçüde alıcı ülke ve bölgelerdeki uzun vadeli ekonomik, çevresel ve sosyal gelişmenin biçimlendirilmesinde oldukça önemli bir mali destek sağlamaktadır. Ne yazık ki, fonların bazı durumlarda inşaat ve taşımacılık sektörlerinin gelişmesini ketleyen ve çevreye zarar verici bazı projelerde harcandığı görülmektedir. Fonlar, bütünüyle halkın istişare ve gözetimi konusu dışında kaldığında, kamusal çıkar yerine özel çıkarları destekler duruma gelebilmekte ve hatta sahtekarlık ve yozlaşma konusu olabilmektedir. Bu noktada, Sivil Toplum Örgütleri (STÖ) AB fonlarının yerinde kullanılmasını güvence altına alan önemli bir rolü oynarlar. Türkiye'de ki STÖ de, bağımsız uzmanlıklarını kullanarak, kamusal bilinci arttırarak, yetkililerin faaliyetlerini izleyerek demokratik karar vermede ve fonların güvenli, şeffaf ve daha isabetli kullanılmasına katkıda bulunabilirler. Yukarıda belirtilen çerçevede, fonların yeniden yapılandırılması sürecindeki temel problemler ve yapısal karakteristikler, Türkiye' de ki uygulamalara yönelik bazı öneriler geliştirmek amacıyla tartışılacaktır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :