Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2009 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

S&p 500 volatilitesi ve türkiye’nin kredi iflas takası primi

Yazar kurumları :
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası1, ODTÜ İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
464
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı uluslararası piyasalardaki oynaklığın Türkiye’nin kredi iflas takası priminde yaşanan değişimler üzerinde etkisini geliştirilen VAR modeli aracılığıyla ortaya koymaktır. Çalışma 2007-2008 dönemini kapsamaktadır ve volatilite göstergesi olarak S&P 500 endeksinden üretilen VIX endeksi kullanılmıştır. Uluslararası oynaklığın göreceli olarak düşük olduğu 2007 yılı ile daha fazla dalgalanma gösterdiği 2008 yılları ayrı incelenmiş ve ilgi çekici sonuçlara ulaşılmıştır. Öncelikle, S&P 500 volatilitesindeki dalgalanmaların seviyesi ne olursa olsun uluslararası piyasalardaki oynaklığın Türkiye’nin kredi iflas takası primi üzerinde kalıcı bir etkisi olduğu saptanmıştır. İkinci olarak ise, uluslararası finans piyasalarında oynaklık arttıkça, Türkiye’deki kredi iflas takası priminin bu şoklara duyarlılığının ve tepki süresinin arttığı bulunmuştur.

Özet İngilizce :

This paper aims to point out the impact of the volatility in international markets on the credit default risk spread of Turkey via the use of a VAR model. The study covers the period 2007-2008 and the VIX index is used to measure the volatility. Interesting results are observed when the analysis is conducted separately for the year 2007, during which the international volatility is relatively low, and the year 2008, during which it showed larger fluctuations. First, the results show that regardless of the extent of fluctuations in S&P 500 volatility, the international volatility has a permanent impact on the credit default risk spread of Turkey. Secondly, as the international markets become more volatile, the Turkish credit default risk spread becomes more sensitive and its response time to these shocks rise.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :