Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2012 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyo-teknik sistem kuramı ve sosyo-teknik sistem kuramının eğitime yansımaları

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Yönetimi ve Politikası Bölümü1
Görüntülenme :
813
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüz örgütleri dinamik ve hızla değişen sosyal, ekonomik, politik, teknolojik ve çevresel unsurların etkisi altındadır. Geleceği anlamak ve gelecek ile ilgili öngörülerde bulunmak için geçmişi öğrenmek gerekmektedir. Bu nedenle, çalışma ilk Tavistock maden çalışmalarından günümüze kendi orijinal formülünden sosyo-teknik sistemlerin evrimleşmesine genel bir bakış açısı içermektedir. Çalışmada öncelikle sosyo-teknik sistem kuramının nasıl ortaya çıktığına ve hangi temeller üzerine kurulduğuna değinilmiştir. Bu çalışmada özellikle sosyo-teknik sistem kuramının eğitime nasıl yansıdığı üzerinde durulmakta, eğitim yönetimi alanına getirdiği katkılar ve sınırlılıklar irdelenmeye çalışılmaktadır. Ayrıca çalışmada, sosyo-teknik sistem kuramının eğitim ve okul yönetimi açısından uygulamaları tartışılmıştır.

Özet İngilizce :

In recent years, organizations have been affected by many factors such as the social, economic, politic and environmental ones, which are dynamic and subject to rapid change. In order to understand and make predictions about the future, it is necessary to learn from the past. For this reason, this article consists of an overview of the evolution of socio-technical systems from its original formulation in the early Tavistock mining studies to the present. The present study investigated how the socio-technical system theory emerged and upon which foundations it was constructed. In this study particularly, how the socio-technical system theory reflected on education was examined; furthermore, it attempted to describe contributions and limitations that this theory brought in the field of educational administration. Finally, the implementation of the socio-technical system theory was discussed in relation to education and educational administration.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :