Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2012 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal pazarlama ve sosyal pazarlama karması: antalya emniyet müdürlüğü komşu kollama projesi örneği

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü1
Görüntülenme :
353
DOI :
Özet Türkçe :

Sosyal pazarlama kavramı, kâr amacı gütmeksizin sosyal fayda yaratmak amacıyla yürütülen faaliyetler için kullanılmaktadır. Sosyal pazarlama sürecinde, ortaya konulan düşünceye ürün gibi yaklaşılmakta ve bir pazarlama karması oluşturulmaktadır. Sosyal pazarlama, aktarılan düşüncenin tıpkı bir ürün gibi pazarlama tekniklerinden faydalanılarak sunulması gerekliliği üzerinden hareket etmektedir. Bu kapsamda hazırlanan çalışmada sosyal pazarlama kavramı, sosyal pazarlama uygulamalarının işleyiş süreci ve sosyal pazarlama karması açıklanmakta ve Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Komşu kollama projesi bir sosyal pazarlama uygulaması örneği olarak incelenmektedir.

Özet İngilizce :

Social marketing term is used for acivities which are aimed to produce social benefits not for goaling profit. In social marketing process, idea is treated such as a product and the marketing mix is created for this idea. Social marketing acts through that the idea transmitted should be presented as well as a product using marketing technique. In this study, social marketing concept, the process of social marketing practises and social marketing mix are explained and a social marketing case study which has applied by Antalya Police Department called Neighbourhood Watch Project is analyzed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :