Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2010 , Cilt 8 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal bilgiler eğitimi öğrencilerinin sosyo-ekonomik durumlarının atılganlık durumlarına etkisi

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
466
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada Sosyal Bilgiler Eğitimi öğrencilerinin atılganlık durumlarının sosyoekonomik (yaş, eğitim düzeyi, yerleşim yeri v.s.) değişkenlerine göre karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada betimleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Programı’nda öğrenim görmekte olan 181,i erkek 152’si kız olmak üzere toplam 333 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmanın verileri, Rathus Atılganlık Envanteri ve kişisel bilgi formu aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde frekans, ortalama, varyans betimsel istatistiksel yöntemlerine ek olarak iki gruplu değişkenler arasındaki karşılaştırmalar için ortalamaya dayalı t-testi, ikiden fazla gruplu değişkenlerin karşılaştırmalar için tek yönlü varyans çözümlemesi (ANOVA) kullanılmıştır. Verilerin analiz sonuçlarına göre öğrencilerin atılganlık puanlarının sosyo-ekonomik değişkenlere göre etkilendiği ortaya çıkmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, the assertiveness levels of Social Science Students were aimed to compare by socia-economic status (Age, Educational Level, Allocation Unit etc.). The descriptive survey method was used to access data. Participants are willing Social Science Students (Male= 181; Female= 152, Total=333) in Educational Faculty at Celal Bayar University. Data are gathered by Rathus Assertiveness Schedule (RAS) and Personal Inquiry Form. Data were analyzed by descriptive statistical methods such as frequencies, mean, standard deviation, t-test, analysis of one -tailed variance (ANOVA). As data analysis, this study showed that Social Science Students’ attitudes toward the assertiveness meaningfully turned into by socia-economic status

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :