Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2009 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sermaye yapısını belirleyici etmenler:türkiye’de imalat sanayi örneği

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Muhasebe Finansman A.B.D1
Görüntülenme :
469
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Türkiye’de imalat sanayinde faaliyet gösteren halka açık firmaların sermaye yapılarını etkileyen faktörler ile bu firmaların sermaye yapılarına ilişkin kararları almalarındaki davranışlarını, literatürde yapılmış olan çok sayıda araştırmanın ışığında ortaya koymayı amaçlamıştır. Söz konusu firmalara ilişkin net sabit varlıklar, büyüklük, borç dışı vergi kalkanı, kârlılık ve büyüme fırsatları etmenlerinin sermaye yapıları ile ilişkileri istatistiki yöntemlerle analiz edilmiştir. Firmaların sermaye yapılarını etkileyen faktörlerden, net sabit varlıklar, kârlılık ve büyüme fırsatları ile sermaye yapıları arasında güçlü ve anlamlı sonuçlar söz konusu iken, firma büyüklüğü ile borç dışı vergi kalkanı etmenlerine ilişkin güçlü, ancak iktisadi açıdan anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

In the light of many researches done in the literature, this study aims to put forth the factors affecting capital structure of firms operating in the Turkish publicly-traded manufacturing industry and behaviors regarding those firms’ decisions about their capital structures. The relationships between tangibility, firm size, non-debt tax shields, profitability, and the growth opportunities of those firms and capital structures are analyzed with statistical methods. Among factors affecting the capital structure of firms, the study reveals that there are statistically significant relationships between capital structure, tangibility, profitability, and growth opportunities, while asserting that strong but economically-meaningful relationships with regard to firm size and non-debt tax shield seem to exist.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :