Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2009 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sağlık hizmetlerinde motivasyon faktörleri

Yazar kurumları :
İzmir Bozyaka Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı1, Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonometri Bölümü2
Görüntülenme :
518
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada hastane çalışanlarının motivasyonlarına etki eden faktörler saptanarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışma, bir eğitim ve araştırma hastanesinde farklı meslek gruplarından oluşan 155 kişiye anket formu uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Çalışanların demografik özellikleri ve sorulara verdikleri yanıtların frekans dağılımları çıkarılmış ve ardından faktör analizi sonucuna göre oluşturulan motivasyon faktörleri iki temel grupta incelenmiştir. Birinci grup; tanınma, sorumluluk, terfi ve işin kendisi alt faktörlerinden oluşan motivatör faktörler, ikinci grup ise; çalışma koşulları, ücret ve ödül, yönetim ve ilişkiler alt faktörlerinden oluşan hijyen faktörlerdir. Çalışma sonuçlarına göre hastane çalışanları üzerinde; tanınma ve terfi faktörlerinin diğer faktörlere göre motivatör etkisinin daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca memuriyetlerinin ilk yıllarındaki çalışanlar üzerinde, çalışma koşulları, yönetim, ücret ve sorumluluk faktörlerinin motive edici etkisinin daha fazla olduğu saptanmıştır.

Özet İngilizce :

In this study the motivational factors that have significant effects on hospital workers are determined and evaluated. A questionnaire is designed and administered to 155 employees working at different branches in a training and research hospital. First, based on the demographics of the employees and the responses taken from them, the frequency distributions are provided. Then the results of the factor analysis yielded two motivational factors. The first group consisted of motivational factors, such as recognition, responsibility, promotion, work itself. The second group consisted of hygiene factors such as working conditions, salary and awards, management and relations. The results show that the recognition and the promotion factors have the highest motivational influence on employees among the motivational factors. At the first years of employment motivational factors of working conditions, management and responsibility have been determined to have more influence on employees then the other factors.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :