Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2013 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Revnak’u-l islâm’da oğuzca ve çağatayca unsurlar

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
459
DOI :
Özet Türkçe :

Revnaku’-l İslâm,”olga-bolga” dilinin hâkim olduğu karışık dillilik özellikleri taşıyan dinî ve öğretici bir eserdir. Eserin, “olga-bolga” ayrımında “bolga” yönü ağır basar. Metnin imlâsı, fonetik ve morfolojik özellikleri Çağatayca -Oğuzca karışıklığı içindedir. Hatta cümle ve tamlama yapılarıyla, özel söyleyişleriyle söz dizimi bakımından da Çağatayca unsurlar fazladır. Metinde geçen arkaik kelimeler yönünden de eser Çağatay ve Oğuz Türkçelerinin özelliklerini yansıtacak niteliktedir.

Özet İngilizce :

Revnaku'-l Islam, "olga-bolga" language, which is clearly the dominant feature of the mixed-lingualism is a work of religious and didactic. Of the work, "olga-bolga" differentiation "bolga" aspect outweighs this. Orthography of the text, phonetic and morphological features in the Chagatai-Oghuz confusion. Even the sentence and phrase structures, special verbal of in terms of syntax elements are Chagatai. Work in terms of archaic words in the text reflect the characteristics of East and West is Turkish.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :