Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2014 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Reklâm bir sanat midir?

Yazar kurumları :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi1
Görüntülenme :
437
DOI :
Özet Türkçe :

Antik Çağ Dönemi‟nden neredeyse Yeni Çağ‟ın sonlarına kadar “sanat” ile  “zanaat” kavramları birbirinden ayrı düşünülmezken “güzel sanatlar” teriminin ortaya  çıkmasıyla birlikte sanat kavramı teknik nesne ve süreçlerden farklı görülmeye  başlanmıştır. Tarihsel süreçte özellikle sanat kavramına çok farklı anlamların  yüklenmesi, çeşitli sanat akımlarının doğmasını sağlarken, bu durum aynı zamanda  neyin sanat olup neyin olmadığı tartışmalarının da günümüze gelmesini sağlamıştır. Bu  çerçevede çalışmada antik çağda sanat ve zanaat kavramlarının birlikte  yorumlanmasının, endüstri çağında sanat kavramının zanaatten ayrı düşünülmeye  başlanmasının, teknoloji çağında sanatın âdeta geri dönüşüm misali teknikle / metayla  yeniden iç içe geçmesinin yarattığı dönüşüme ve reklâmın sanat ve zanaat yönüyle ilgili  görüşlere yer verilmiştir.  Çalışmada öncelikle tarihsel bir gelişim süreci izlenerek sanatın ve zanaatın ne  olduğu, sonra reklâmın sanat mı zanaat mı olduğu soruları sorularak yanıtlar  aranmaya çalışılmıştır. Sanatın ahlâki, psikolojik ya da sosyolojik amaçlarının olması  gerektiği konusundaki görüşlerin, zamanla sanatta sanatçının özgür bırakılması ya da  sanatın kendisine karşı koymanın da bir sanat olduğu gibi değişimlere uğradığı  bulgularına erişilmiş, sanatın amacından ve özelliklerinden ayrı, üretim-tüketim  döngüsüne hizmet eden reklâmın, sanatı bir araç olarak kullanıp dönüşüme uğrattığı ve  dolayısıyla bir sanat olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

From Ancient times to almost until the late period of the New Age, „art‟ and „craft‟ were not thought as separate concepts, but with the emergence of "fine arts"as a  term, the notion of art began to seem different from technical objects and processes.  Attributing very different meanings especially to the concept of art in historical period  helped various art movements emerge and this situation also gave birth to the discussion of what art is and what it is not. In this context, this study gives a brief summary of views about the interpretation of the concept of art and craft in ancient ages; the emergence of the distinction between the concept of art and craft in the industrial age; conversion of art by interlacing with goods again with a technique almost like recycling in the technology age and opinions about the aspect of art and craft in advertising

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :