Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2009 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Perakendecilik sektöründe iş gören (çalışan) tatminini etkileyen faktörler ve bir araştırma

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1, Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü2
Görüntülenme :
393
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı perakendecilik sektöründe çalışanların iş tatminini etkileyen faktörleri belirlemektir. Toplam 140 cevaplayıcı araştırma kapsamında olup, hazırlanan anketler yüz yüze görüşme yoluyla cevaplandırılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde frekans dağılımları, yüzdeler, ki kare analizi ve faktör analizi uygulanmıştır. 29 değişkeni azaltmak için yapılan faktör analizi sonucunda iş tatminini etkileyen 7 temel faktör bulunmuştur. Bunlar sırasıyla üst yönetim desteği, çalışma koşulları ve iletişim, çalışma ortamının hijyenikliği, yemek, çalışma koşulları ve aidiyet, iş tanımı ve yönetici tutumu ile ücrettir. Faktör analizinin yanı sıra iş tatmini ile bazı demografik özellikler arasında ilişkiler de test edilmiştir

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of the study is to point out the factors that affect the job satisfaction levels of the employees who have worked in retail sector. There are 140 answerers in the aggregate of the scope of the survey and the questionnaires were applied face to face. On data evaluation process frequency distribution, percentage, chi-square analysis and factor analysis were applied. As a result of factor analysis which was done to decrease 29 variables, 7 basic factors were found. These factors are support of senior management, work conditions and communication, the hygienic structure of work place, food, work conditions and state of belonging, job description and manager attitudes and wage respectively. Beyond the factor analysis, relationships between job satisfaction and some demographics were also tested.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :