Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2013 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

“öğretmenlik uygulaması” dersinin, uygulama öğretim elemanları ve uygulama öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü1, Gümüşhane Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü2
Görüntülenme :
391
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, Türkçe Öğretmenliği lisans programında yer alan "Öğretmenlik Uygulaması‟ dersinin uygulama öğretim elemanları ve uygulama öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı uygulama öğretim elemanları için hazırlanan açık uçlu ve kapalı uçlu sorulardan oluşan, yapılandırılmış görüşme formudur. Görüşme formu 7 soru oluşturulmuş ve 7 uygulama öğretim elemanına bu sorular yöneltilmiştir. 10 uygulama öğretmeni için ise 4 açık uçlu, 1 kapalı uçlu ve 2 yarı kapalı uçlu olmak üzere toplam 7 sorudan oluşan, yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmış ve uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda Öğretmenlik Uygulaması faaliyetlerinin fakülte koordinatörlüğünce gereği gibi ciddi bir şekilde koordine edilmediği, okullarındaki uygulama öğretmenlerinin çoğunluğunun öğretmen adaylarına rehberlik yapma konusunda yetersiz kaldıkları, uygulama okullarına giden öğretmen adaylarının uygulama öğretmenlerinin ve sınıfın üzerinde olumlu bir etki oluşturduğu, öğretmen adaylarının uygulamalar konusundaki hazırlık ve plânlılıklarının uygulama öğretmenlerinin tutumlarına göre değiştiği gibi bulgulara ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, the 'Teaching Practice' course in Turkish Language Teaching undergraduate program is aimed to be evaluated according to the opinions of practitioner teachers and faculty members. The data collection tool used in this study is a structured interview form which is consisted of open-ended and closed-ended questions that are prepared for the teaching staff. 7 questions are prepared and these questions are posed to 7 practitioner faculty members. For 10 practitioner teachers, a structured interview form which is consisted of 4 open-ended, 1 closed-ended, and 2 seven semi-closed-ended questions is prepared and applied. As a result of these research activities, that Teaching Practice activities are not coordinated by the faculty as seriously as it should be, that the majority of teachers are insufficient in the guidance of intern students, that the interns who go to practice schools create a positive impression on teachers and the students, and that intern teacher‟s preparations and plans about practices are due to change according to the attitudes of practitioner teachers are attained.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :