Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2012 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Niyâzî-i mısrî adına kayıtlı bazı manzûmeler

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
480
DOI :
Özet Türkçe :

Bu yazıda, çoğu Niyazi Divanı nüshalarında bulunan üçü bir hayli uzun biri kısa dört manzume neşredilmektedir. Manzumelerin neşrinden önce şiirlerin karışma sebebi olan mahlas meselesi üzerinde kısaca durularak Niyazi mahlası ve divan nüshalarındaki farklı şiirleri hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra şiirlerin metinleri verilerek üzerinde bazı değerlendirmeler yapılmıştır. Şiirlerin tamamının bu haliyle dil ve üslup farklarından dolayı Niyazi'ye ait olduğu kesin olarak söylenemez. Ancak ona ait olmadığı da yeni bilgi ve belgeler olmadıkça ispat edilemez. Şu halde bu şiirlerin bazılarının zayıf, bazılarının ise kuvvetli ihtimalle ona ait olduğu/ olabileceği söylenilebilir. Bu şüphe ve ihtimalden dolayı manzumelerin yayını için yıllarca beklenmiştir. Sonuçta, şiirleri haklarındaki değerlendirmelerimizle birlikte neşrediyoruz.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this article, four piece of verses founding in the compies of Niyâzî-i Mısrî' s Divan are being published. Before presenting his poems and piece of verses, the issue of penname causing the intermingling of the poems will be discussed, and then an information about his penname and pomes in his Divan's different copies will be given. Secondly, the texts of the pomes will be submitted and some evaluations on these pomes will be presented. It is not questionable that the whole pomes founding in the copies in their present manner might not belong to him. On the other hand, if there is no opposit opinion or evidence prooving that these pomes belong to some other poets, it can not to be said that these pomes are not his poems, too. As a result, it will be said that some of these poems might belong to him. Here by publishing these pomes, we aim at opening a discussion about whether these pomes belong to Niyâzî-i Mısrî, or not.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :