Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2013 , Cilt 11 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mustafa fevzi (sarhan) son şer’iye ve evkaf vekili, manisa milletvekilği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü1
Görüntülenme :
420
DOI :
Özet Türkçe :

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Manisa milletvekilliği yapmış olan Mustafa Fevzi (Sarhan), 30.10.1923 – 03.03.1924 yılları arasında görev yapan son Şer’iye ve Evkaf Vekili’dir. Akhisar’da bilahare İstanbul’da geçirdiği başarılı tahsil hayatından sonra devletin çeşitli kademelerinde memuriyet hizmetlerinde bulunmuştur. Osmanlı Mebusan Meclisi’nde II ve III. Dönem Saruhan mebusu, II, III ve IV. Cumhuriyet hükümetleri döneminde de, Manisa milletvekili olarak parlamentoda aktif görevler üstlenmiştir. Kamuoyunda “Karga Fetvası” olarak bilinen olayla ilgili olarak, TBMM’de soru önergesine muhatap olmuştur. Modern Türkiye’nin inşasında Halifelik, Şeyhülislamlık, Şer’iye ve Evkaf Vekâleti gibi geleneksel dini kurumların devlet işlerinden ayrı tutulmasına yönelik gerçekleştirilen inkılâplara sadık kalarak yenilikçi kadroyla birlikte hareket etmiştir. Mustafa Fevzi (Sarhan), Manisa milletvekili olarak seçim çalışmalarında bulunmuş, devlet adına kamu davalarına katılmış ve TBMM’de çok sayıda konuşma yapmıştır.

Özet İngilizce :

Mustafa Fevzi (Sarhan), the deputy of Manisa in the early years of the Turkish Republic, was the of the last Şer’iye and Evkaf deputy working between October 30, 1923 and March 3,1924. After his accomplished education in Akhisar first and subsequently in Istanbul, he served as an officer in different posts of the state. He served as a deputy of Saruhan in the Mebusan Parliament of the Ottoman Empire, during the II. and the III. terms. And during the Turkish Republic's II, III and IV terms, he took active participation in the parliament as a deputy of Manisa. He was the object of a parliamentary question, by virtue of an event which was known as 'Kargga Fetvası' in the public. He acted in unison with the people of the reformist, showing loyalty to the reforms such as keeping the institutions of convention and religion, for instance -caliphship , Şer'iye and Evkaf Vekaleti- away from works of the state. Mustafa Fevzi (Sarhan) worked for elections as a deputy of Manisa, participated in the state cases on behalf of the parliament, and delivered many speeches in TBMM, the Turkish Grand National Parliament.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :