Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2013 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mavi yakalı işgörenlerin sosyal kaçınma ve sosyal kaygı düzeylerinin belirlenmesi: tekstil sektöründe bir uygulama

Yazar kurumları :
Trakya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
497
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmada ilk olarak sosyal kaçınma ve sosyal kaygı konusu ele alınmıştır. İkinci olarak ise tekstil sektöründeki bir işletmede çalışan 232 mavi yakalı işgörenin sosyal kaçınma ve sosyal kaygı düzeylerinin demografik özelliklerine göre nasıl bir değişim gösterdiği ele alınmıştır. Sosyal kaçınma ve sosyal kaygının hangi demografik özelliklere göre fark yarattığını belirleyebilmek çalışmanın temel amacını teşkil etmektedir. Bu kapsamda SPSS 15 programı kullanılarak güvenilirlik analizi, frekans analizi, t-Testi ve tek yönlü Anova yapılmıştır. Nihayetinde sosyal kaçınma ve sosyal kaygının; gelir düzeyi, yetişme yeri, baba eğitimi, çalışma yılı ve öğrenim durumuna göre fark oluşturduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

In this study, firstly, the topic of social avoidance and social anxiety are discussed. Secondly, the type of change that social avoidance and social anxiety levels of the 232 blue-collar employees, working in an enterprise, in the textile sector in relation to the demographic characteristics is discussed. The main aim of this study is to determine the demographic characteristics that differantiate the social anxiety and social avoidance. In this context, one-way Anova, t-Test, frequency analysis and reliability analysis were carried out by using SPSS 15 programme. Ultimately, Social avoidance and social anxiety differ as regards income level, place of growth, educational status of father, years of employment and educational status.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :