Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2013 , Cilt 11 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Manisa sarigöl ağzinda şimdi zarfinin değişkelerine toplumdilbilimsel bir yaklaşim

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
563
DOI :
Özet Türkçe :

Güneybatı Anadolu ağızlarının karakteristik özelliğini barındıran Sarıgöl, Manisa’nın 130 km doğusunda yer alan bir ilçedir. Sarıgöl, dört ile komşu olması yönüyle kültürel ve sosyal olarak diğer illere bağlı yerleşim yerleriyle de etkileşim hâlindedir. Bu etkileşim, zamanla ağız özelliklerine de tesir etmektedir. Türkiye Türkçesi ağızları üzerine yapılan çalışmalarda derleme ve incelemeyle birlikte tasnif çalışmaları da önemli bir yer tutmaktadır. Söz konusu tasnif çalışmalarında karşılaştırmalı dilbilgisi yöntemine başvurulmaktadır. Tasnif çalışmaları belirli ölçütlere göre yapılmaktadır. Anadolu ağızlarının tasnifinde genellikle ses ve şekil bilgisi özelliklerine dayalı bir yöntemin uygulandığı görülmektedir. Bazı çalışmalarda, belirli bir ağız alanında sıkça kullanılan ve değişkeleri bulunan kelimelere dayalı tasnif çalışmaları yapılmaktadır. Sarıgöl ağızlarında şimdi zarfının farklı değişkelerine rastlanmıştır. Öte yandan Sarıgöl ağızlarıyla ilgili başka ölçütlere dayalı tasnif çalışmasında, şimdi zarfının değişkelerinin bazı yönlerden paralellik arz ettiği görülmüştür. Ayrıca cinsiyet, yaş gibi hususlar göz önüne alındığında farklı sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, Sarıgöl ağızlarındaki şimdi zarfının değişkeleri, değişkeleri ortaya çıkaran toplumdilbilimsel özellikler, cinsiyet ile yaş gibi etkenler göz önüne alındığında ne tür sonuçların ortaya çıktığı irdelenmeye çalışılacaktır.

Özet İngilizce :

Sarigöl, which features the characteristic of South-West Anatolia, is a county that is located in 130 km east of Manisa. As Sarigöl has borders with four cities, it interacts culturally and socially with the dwelling units of those cities. This interaction influences the dialect features in time. Along with compilation and examination, classification studies also have an important place in studies that are carried out on Turkish dialects. These classification studies appeal to comparative grammar method. Classification studies are done according to certain criterion. In the classification of the Anatolian dialects, it is generally seen that a phonology and morphology-based method is used. In some studies, classification is based on the words that are frequently used in a dialect area and have variants. Different variants of “şimdi” adverb were seen in Sarigöl dialects. On the other hand, it was seen that the variants of “şimdi” adverb show parallelism from some aspects in a classification based on some other criterion about Sarigöl dialects. Further, different results emerged when some points such as gender and age were considered.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :