Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2013 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Latife tekin’in eserlerinde yoksulluğun farklı görünümleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri ABD1
Görüntülenme :
549
DOI :
Özet Türkçe :

Yoksulluk, sosyo-ekonomi politikalarının sonucunda ortaya çıkan toplumsal bir tablodur; dolayısıyla onu ortaya çıkaran nedenler iktisadın konusudur. Ancak yoksulluk durumu hayatın neredeyse bütün alanlarında etkisini gösteren, toplumsal değer yargılarının doğrudan konusu olan argümanları içermektedir. Bu anlamda yoksulluk ve bu durumun baş kahramanı olan yoksul sanat eserlerinin vazgeçilmez temalarından biri olmuştur. Latife Tekin'in eserlerine konu olan yoksulluk durumları, Türkiye toplumundaki ekonomi politikalarının somut sonuçlarına aynalık ettiği gibi toplumsal sistemle ilgili eleştirel bir bakış açısı ortaya koymaktadır. Bu anlamda söz konusu romanlar yalnızca estetik hazzın doyurulmasına hizmet eden sanat eserleri değil, aynı zamanda toplumsal gerçekliğimizi yansıtan ve onu eleştiren politik metinlerdir. Tekin, yoksulların anlam dünyasını, o anlam dünyasına yabancı olanlara özgün bir dille anlatmakla kalmamış, "dile gelmiş bir yoksul" olarak yoksullara dillenme ve güçlenme imkanını da sunmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Poverty is a social picture occuring because of the social- economical politicals; so the reasons of the poverty is the subject of economy. However, poverty consists of the elements directly being the subject of social values and it shows its influence almost in all the area of the life. In this regard, this situation and the main hero of This situation have been one of a dispensable object of art work. Poverty, in Latife Tekin's works, doesn't only reflect the Turkey's society economical politicals, but also put forward a critisizing view related to social system. In this respect, the mentioned novels serve to satisfy aestetic taste. At The same time, they are the political texts critizing and reflecting our social structure. Tekin, hasn't peculiarly only described poor's world of meaning to the those who aren't familiar with this world but also as "a poor talking" she helped the poor to express and strenghen themselves.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :